YBS 406


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİMDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI YBS 406 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders yapay zekaya giriş niteliğindedir. Temel kavramlar, ajanları hesaplamalı zeka bağlamında incelenecektir. Aynı zamanda multidisipliner bir farkındalık yapay zeka konusunda oluşturulmaya çaba gösterilecektir.
Dersin İçeriği Temel yapay zeka kavramları, makine öğrenmesi, büyük veri, uzman sistemler, arama ve zeki sistemler ile karar ağaç ve yapay sinir ağları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Yapay zekayı ve özelliklerini tanımlar. 2. Kullanım alanlarını söyler 3. Makine öğrenmesi, uzman sistem ve karar ağaçlarının kullanım alanlarını söyler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş,Yapay Zeka Nedir? Ve Makine Öğrenmesi nedir?
2. Hafta Etmenler ve ortam
3. Hafta Bilgili arama
4. Hafta Bilgisiz arama
5. Hafta Oyunlar ve Karar ağaçları
6. Hafta Mantık
7. Hafta Bulanık Mantık
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Prolog
10. Hafta Makine Öğrenmesi
11. Hafta Derin öğrenme
12. Hafta Uzman sistemler ve Doğal dil işleme
13. Hafta Yapay Sinir Ağları ve Robotik
14. Hafta Yapay zekanın işletmelerde uygulama alanları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Doug Rose , Chicago.2018. Artificial Intelligence For Business Lakeshore Press
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

3

2

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek