YBS 356


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİ YBS 356 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin işletmelerin temel işlevlerinin teknolojik gelişmelere göre iyileştirilmesi için gerekli olan iş süreç analizi yöntemlerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders, işletmelerin stratejik hedefleri, işletmelerin temel işlevleri, süreç analizi ve süreç iyileştirme vb. teorik ve uygulamalı konuları kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İş süreçlerinin modellemesi ve haritalanması için temel ilkeleri bilme, 2- Süreç modelleme ilkelerini kullanarak süreç problemini çözebilme, 3- İş süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli bilgiler ve ilkeleri kullanabilme, 4- İş süreçlerinin işletmelerde hayata geçirilmesi için gerekli bilgileri ve ilkeleri kullanabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İşletmelerin Stratejik Hedefleri ve Temel İşlevleri
2. Hafta Kurumsal Süreç Yönetimi ve İş Süreçleri Kavramları
3. Hafta Süreç Analizi
4. Hafta Süreç Haritalama ve Süreç Modelleme
5. Hafta Süreç Modelleme
6. Hafta BPMN 2.0 Standardı-Giriş
7. Hafta BPMN 2.0 Standardı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Aris Express Aracı ile Süreç Modelleme
10. Hafta Bulut Bilişim Ortamlarında Süreç Modelleme
11. Hafta Bulut Bilişim Ortamlarında Süreç Modelleme
12. Hafta Sürecin Ölçülmesi ve İyileştirilmesi
13. Hafta Örnek Olay Modelleme ve Süreç analizi Uygulaması
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar BPMN Modeling and Reference Guide Release Date: August 28, 2008.  Business Process Management, Second Edition: Practical Guidelines to Successful Implementations Publication Date: March 24, 2008 | ISBN-10: 0750686561 | ISBN-13: 978-0750686563 | Edition: 2
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek