İŞL 301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAYISAL YÖNTEMLER I İŞL 301 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Cenap ERDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul MAT 101 MAT 102
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere doğrusal programlama problemlerini matematiksel olarak modelleme ve analiz etmeyi öğretmek ve daha karmaşık ya da farklı yapıda sistemlerin optimizasyonu için gerekli teknikler için bir alt yapı oluşturmak.amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği 1. Yönetim bilimi ve modelleme, karar verme süreci, doğrusal programlamaya giriş 2. Doğrusal programlama modellerinin formülasyonu, modellerin grafik çözüm yöntemleri ile çözülmesi 3. Doğrusal programlama modellerinin hesap tablosu üzerinde formülasyonu ve çözülmesi 4. Pazarlama ve finansmanda doğrusal programlama 5. Üretim/satın alma ve üretim/karışım uygulamaları 6. Dinamik problemler: Nakit akışı problemi, diğer uygulamaları 7. Genel doğrusal programlama model uygulamaları 8. Ara sınav 9. Duyarlılık analizi 10. Şebeke modelleri: Tanımı, araçları ve terminolojisi, ulaştırma modelleri 11. Atama modelleri 12. Çok dönemli üretim planlaması 13. En kısa yol modelleri 14. Maksimum akış ve en az yayılan ağaç modelleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- İşletme problemlerin çözümü için matematiksel model kurabilme, 2- Doğrusal programlama modellerinin optimal çözümünü bilgisayar yazılımları ile araştırabilme, 3- Model çözümünün farklı parametre değerleri karşısında optimal çözümün davranışını analiz etme 5- Doğrusal programlama tekniklerini işletme mbiliminin her alanına uygulayabilme becerilerine sahip olacaklardır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 1. Yönetim bilimi ve modelleme, karar verme süreci, doğrusal programlamaya giriş
2. Hafta 2. Doğrusal programlama modellerinin formülasyonu, modellerin grafik çözüm yöntemleri ile çözülmesi
3. Hafta 3. Doğrusal programlama modellerinin hesap tablosu üzerinde formülasyonu ve çözülmesi
4. Hafta 4. Pazarlama ve finansmanda doğrusal programlama
5. Hafta 5. Üretim/satın alma ve üretim/karışım uygulamaları
6. Hafta 6. Dinamik problemler: Nakit akışı problemi, diğer uygulamaları
7. Hafta 7. Genel doğrusal programlama model uygulamaları
8. Hafta 8. Ara sınav
9. Hafta 9. Duyarlılık analizi
10. Hafta 10. Şebeke modelleri: Tanımı, araçları ve terminolojisi, ulaştırma modelleri
11. Hafta 11. Atama modelleri
12. Hafta 12. Çok dönemli üretim planlaması
13. Hafta 13. En kısa yol modelleri
14. Hafta 14. Maksimum akış ve en az yayılan ağaç modelleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Ulucan, Aydın, 2007, Yöneylem Araştırması, İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme, Siyasal Kitapevi Ankara. 2.. Taha, H., 2010, Yöneylem Araştırması; 6. Basımdan Çeviri , Literatür Yayıncılık, İstanbul. 3. Winston, W. L., 2003, Operational Research Applications and Algorithms. 4. Hillier, F.S., Lieberman G.J., 2004, Introduction to Operational Research, McGraw-Hill.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

2

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek