YBS 455


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YBS 455 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin temel hedefi, Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımları, kurumsal sistemlerin değerlendirilmesi, tanıtımı ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Kurumsal kaynak planlamasına giriş, kurumsal sistemlerin değerlendirilmesi, KKP sisteminin temel modülleri, iş zekâsı ve KKP sistemleri, KKP ve tedarik zincirleri, KKP eğilimleri, KKP araçları (SAP, Likom, Gusto, Netsis vs.) tanıtımı ve uygulamalar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımları hakkında bilgi sahibi olma, 2. Kurumsal sistemlerin değerlendirilmesinin öğrenilmesi, 3. Entegre sistem kavramının yerleşmesi, 4. Üretim Planlama ve Kontrol süreçlerinin çalışmasının öğrenilmesi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kurumsal Kaynak Planlama Kavramı
2. Hafta Kurumsal Kaynak Planlama ile İlgili Teknolojiler
3. Hafta İşletmelerin Temel Fonksiyonları
4. Hafta Kurumları KKP Yapmaya İten Nedenler
5. Hafta KKP Tarafından Etkilenen İşletme Alanları
6. Hafta Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımın Seçimi
7. Hafta Yerli KKP Araçlarının İncelenmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yabancı KKP Araçlarının İncelenmesi
10. Hafta KKP Yazılımın Seçimi ve Kritik Başarı Faktörleri
11. Hafta İş Zekâsı ve KKP Sistemleri
12. Hafta KKP ve Tedarik Zinciri Yönetimi
13. Hafta Alan Gezisi (Logo Business)
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri, ISBN: 978-975-06-1904-5, Anadolu Üniversitesi Yayınları. ERP Kurumsal Kaynak Planlaması, 2008, Erkan, T. T., Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  3

 

  5

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 3

 

 

 4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek