YBS 401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KURUMSAL MİMARİ YBS 401 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin kurumsal mimari geliştirmeye yarayan güncel araçları ve tekniklerini kullanarak kurumsal çözümler sunmaları için gerekli yeterliliklere sahip olmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders, kurumsal mimariyi oluşturan alt mimariler ile bunların kullanım alanlarına ait uygulamalı örnekleri içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Kurumsal Mimari ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma, 2- Mimari Geliştirme Yöntemi (Architecture Development Method) (ADM) aşamalarını bilme, 3- The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Uygulamasıyla ilgili bilgi ve becerilere sahip olma, 4-Kurumu için kurumsal mimari tasarımı yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kurumsal Mimariye Giriş
2. Hafta Kurumsal Mimarinin Temel Bileşenleri
3. Hafta İş Mimarisi ve Temel Bileşenleri
4. Hafta Misyon ve Vizyon Oluşturma
5. Hafta Ana ve Ara Hedefler
6. Hafta İş Süreç Analizi
7. Hafta Bilgi Mimarisi ve Temel Bileşenleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Veri Modelleri
10. Hafta Uygulama Mimarisi ve Temel Bileşenleri
11. Hafta Teknoloji Mimarisi ve Temel Bileşenleri
12. Hafta Kurumsal Mimari Projesi Geliştirme
13. Hafta Proje Sunuları
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 10
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Lankhorst, M. (2009). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis, 2th edition, Springer, Reese, R. J (2008). I/T Architecture in Action, Xlibris Corporation.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek