İŞL 304


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PAZARLAMA YÖNETİMİ II İŞL 304 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere, çeşitli sayısal yöntemlerle karar verme problemlerini bilgisayar yazılımları aracılığıyla çözebilmelerini öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders, karar verme problemlerinin çözümü için kullanılabilecek çok sayıda sayısal yöntem tanıtımından oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sayısal yöntemler alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Karar verme problemlerinin matematiksel modelini kurabilme 2- Problemin optimal çözümünü araştırabilme 3- Bilgisayar yazılımlarını matematiksel modellerin çözümünü araştırmada kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Doğrusal olmayan programlama
2. Hafta Doğrusal olmayan programlama uygulamaları
3. Hafta Proje yönetimi, CPM
4. Hafta Proje yönetimi, PERT
5. Hafta Analitik hiyerarşi süreci
6. Hafta Belirsizlik altında karar verme
7. Hafta Oyun kuramı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Hedef programlama
10. Hafta Deterministik stok problemleri
11. Hafta Olasılıklı stok modelleri
12. Hafta Kuyruk kuramı
13. Hafta Kuyruk kuramı
14. Hafta Benzetim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Taha, H., 2010, Yöneylem Araştırması; 6. Basımdan Çeviri , Literatür Yayıncılık, İstanbul. 2. Winston, W. L., 2003, Operational Research Applications and Algorithms. 3. Hillier, F.S., Lieberman G.J., 2004, Introduction to Operational Research, McGraw-Hill. 4. Ders notları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

2            

 

ÖÇ2

5

5

 

 

 

 

5

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

 

* Contribution Level : 1 Very low    2 Low     3 Medium     4 High      5 Very High