Uluslararası Ticaret ve Finansman


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 2006 yılında kurulmuştur. İlk mezunlarını 2010 yılında veren bölümde halen lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Bölümümüzde 3 profesör, 1 doçent ve 3 araştırma görevlisi akademik çalışmalarını sürdürmekte ve öğrencilerimize danışmanlık yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası Ticaret ve Finasman alanında Lisans derecesi  almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türk öğrenciler ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'nin de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Ufuk Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans programının amacı özel ve kamu sektöründe küreselleşme ve dış ilişkiler sonucu yoğunlaşan uluslararası ticaret dalında çalışacak nitelikli yönetici ve elemanlar yetiştirmektir.

Program Kazanımları

Ekonomi, uluslararası ekonomi, işletmecilik, uluslararası işletmecilik hakkındaki güncel bilgilere sahip olur.

Uluslararası ticaret derslerinin yanında ticaret ile ilgili hukuksal altyapıya sahip olur.

Küresel lojistik faaliyetleri planlaması ve yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olur ve bu faaliyetleri uluslararası perspektifle bağdaştırabilir.

Hem ticaret hem işletmecilik dersleri alarak ulusal ve uluslararası uzman bir yönetici olma vasfına sahip olur.

Disiplinler arası bakış açısı kazanarak kendi alanında ve diğer alanlarda eleştirel bakış açısına sahip olur.

Analitik düşünme yeteneğini geliştirerek iktisadi ilişkileri analiz eder ve bu konularda politik karar alma yolunda uzmanlık kazanır.

Ekonomi ve işletme alanında kullanılan sayısal ve istatistiki çözümleye ilişkin bilgi sahibi olur.

Finansal analiz yeteneğine sahip olur ve bu bilgilerini dış ticarette karşılaşabileceği riskleri yönetebilmek için kullanır.

Yabancı dilini kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgileri takip eder ve alanıyla ilgili bilgi toplar.

Edindiği bilgiler ve aldığı dersler yardımıyla insan ilişkilerinde sözlü ve yazılı anlatımda beceri sahibi olur ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirir.

Bilgisayar kullanımı ve alanında gerekli paket programları kullanım becerisine sahip olur.

Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini uluslararası konulara uygulayabilir.

Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında güncel bilgiye sahip olur.

İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan öğrenciler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekonomi Bakanlığı (Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarında ve çok uluslu şirketler, bankacılık, sigortacılık, lojistik, ithalat-ihracat firmaları gibi özel sektör kurumlarında istihdam olanaklarına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO101
EKONOMİ I
3
5
1
Zorunlu
HUK115
TEMEL HUKUK BİLGİLERİ
3
5
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ
3
4
1
Zorunlu
MAT101
MATEMATİK 1
3
5
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
-
2
1
Zorunlu
İST100
BİLGİSAYARA GİRİŞ
3
4
1
Zorunlu
İŞL103
GENEL MUHASEBE I
3
5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
EKO102
EKONOMİ II
3
5
2
Zorunlu
HUK116
TİCARET HUKUKU
3
5
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ
3
4
2
Zorunlu
MAT102
MATEMATİK II
3
5
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
-
2
2
Zorunlu
İŞL104
GENEL MUHASEBE II
3
5
2
Zorunlu
İŞL106
İŞLETMENİN TEMELLERİ
3
4
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ING221
MESLEKİ YABANCI DİL
3
4
3
Zorunlu
TAR201
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI I
0
2
3
Zorunlu
ULT201
PARA VE BANKA
3
5
3
Zorunlu
ULT205
LOJİSTİĞE GİRİŞ
3
5
3
Zorunlu
ULT211
ELEKTRONİK TİCARET
3
5
3
Zorunlu
IST207
İSTATİSTİK VE OLASILIK I
3
4
3
Zorunlu
ISL209
FİNANSAL YÖNETİM
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
ISL210
FİNANSAL YÖNETİM II
3
5
4
Zorunlu
TAR202
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI II
0
2
4
Zorunlu
ULT202
TÜRK VERGİ SİSTEMİ
3
5
4
Zorunlu
ULT204
ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE PİYASALARI
3
5
4
Zorunlu
ULT206
YÖNETİM EKONOMİSİ
3
5
4
Zorunlu
ULT214
ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME
3
5
4
Zorunlu
İST208
İSTATİSTİK VE OLASILIK II
3
4
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
ISL303
PAZARLAMA YÖNETİMİ I
3
5
5
Zorunlu
ULT301
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
3
5
5
Zorunlu
ULT303
DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI
3
6
5
Zorunlu
ULT309
ULUSLARARASI LOJİSTİK
3
5
5
Zorunlu
ULT313
AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ
3
5
5
Seçmeli
ISL311
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SORUNLARI
3
5
5
Seçmeli
ULT317
ULUSLARARASI TİCARETTE SATIŞ ve PAZARLAMA
3
5
5
Seçmeli
ULT321
KÜRESEL FİNANS ve TİCARETTE GÜNCEL GELİŞMELER
3
5
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
ISL304
PAZARLAMA YÖNETİMİ II
3
5
6
Zorunlu
ISL310
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
3
5
6
Zorunlu
ULT302
ULUSLARARASI EKONOMİ
3
5
6
Zorunlu
ULT304
TÜRKİYE EKONOMİSİ
3
5
6
Zorunlu
ULT310
GİRİŞİMCİLİK
3
5
6
Seçmeli
HUK324
BORÇLAR HUKUKU
3
5
6
Seçmeli
ULT316
ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ
3
5
6
Seçmeli
ULT326
UYGULAMALI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
3
5
6
Seçmeli
ULT328
ULUSLARARASI TİCARET VE KALKINMA
3
5
6
Seçmeli
YBS 352
İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
3
5
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
HUK427
İŞ HUKUKU
3
5
7
Zorunlu
ISL403
PROJE DEĞERLENDİRME
3
5
7
Zorunlu
ISL411
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
3
5
7
Zorunlu
ULT403
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR ve KÜRESELLEŞME
3
5
7
Seçmeli
ULT413
Küresel Marka Yönetimi
3
5
7
Seçmeli
ULT415
ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİ
3
5
7
Seçmeli
ULT421
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
3
5
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
ISL408
İŞLETME POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
3
5
8
Zorunlu
ULT402
ULUSLARARASI TİCARET STRATEJİSİ
3
5
8
Zorunlu
ULT406
MEZUNİYET PROJESİ
3
5
8
Zorunlu
İSL418
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
3
5
8
Seçmeli
ULT404
ENERJİ HATLARI EKONOMİSİ VE POLİTİKASI
3
5
8
Seçmeli
ULT408
DÜNYA EKONOMİSİ VE TİCARET
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir.  Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

 

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

 1,50

55-59

DD

 1,00

50-54

FF

 0,00

0-49

 

Başarı Notları

Bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgari not:

  • Ön lisans ve lisans öğrencileri için; DD
  • Yüksek Lisans öğrencileri için; CC

Ders Tekrarı
Bir dersten “FF”, “FD”, “NA” (Devamsız) ya da “W” (Çekilmiş) notu ile ya da kredisiz olan derslerden “U” (Yetersiz) notu alarak başarısız olan öğrenciler, açıldığı ilk dönemde bu derse tekrar kayıt olmak zorundadırlar. Eğer bir dersin önkoşulu varsa ve öğrenci önkoşul dersinden başarısız olmuşsa, buna bağlı olan derse kayıt olamaz.

Dönem Tekrarı
İkinci dönemin sonundan itibaren genel not ortalaması 1.99 ve altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve üst yarıyıldan ders alamazlar. Başarısız öğrenciler, genel not ortalamalarını 2.00’e çıkartıncaya kadar başarısız oldukları dersler ile başarılı oldukları derslerden (CC ve altı) istediklerini tekrar alabilirler.

Başarılı Öğrenciler
Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler. 

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları
  • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Doç. Dr. Güner KOÇ AYTEKİN

 

Ufuk Üniversitesi,

İİBF, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY8PY9PY 10PY 11PY 12PY 13
EKO101              
MAT101              
IST100              
ISL103              
HUK115              
ING101              
TUR101              
EKO102              
MAT102              
ISL106              
ISL104              
HUK116              
ING102              
TUR102              
ULT201              
ULT203              
ULT205              
ISL209              
IST207              
ING201              
TAR201              
ULT202              
ULT204              
ULT214              
ISL210              
IST208              
ING202              
TAR202              
ULT301              
ULT303              
ULT309              
ISL303              
ING301              
ULT302              
ULT304              
ULT306              
ISL304              
ISL310              
ISL411              
ISL421              
ISL427              
HUK427              
ULT402              
ULT406              
ISL408              
Seçmeli Dersler              
ULT305              
ISL311              
ISL313              
ISL317              
ULT308              
HUK324              
ISL403              
SIBU409              
ISL417              
EKO401              
ULT404              
ULT420              
ISL410              
ISL424              
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir

1-Ekonomi, uluslararası ekonomi, işletmecilik, uluslararası işletmecilik hakkındaki güncel bilgilere sahip olur.

4-Hem ticaret hem işletmecilik dersleri alarak ulusal ve uluslararası uzman bir yönetici olma vasfına sahip olur.

6- Analitik düşünme yeteneğini geliştirerek iktisadi ilişkileri analiz eder ve bu konularda politik karar alma yolunda uzmanlık kazanır.

Beceri 1

Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

4-Hem ticaret hem işletmecilik dersleri alarak ulusal ve uluslararası uzman bir yönetici olma vasfına sahip olur.

5-Disiplinler arası bakış açısı kazanarak kendi alanında ve diğer alanlarda eleştirel bakış açısına sahip olur.

10-Edindiği bilgiler ve aldığı dersler yardımıyla insan ilişkilerinde sözlü ve yazılı anlatımda beceri sahibi olur ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirir.

Beceri 2

Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

5-Disiplinler arası bakış açısı kazanarak kendi alanında ve diğer alanlarda eleştirel bakış açısına sahip olur.

6- Analitik düşünme yeteneğini geliştirerek iktisadi ilişkileri analiz eder ve bu konularda politik karar alma yolunda uzmanlık kazanır.

8-Finansal analiz yeteneğine sahip olur ve bu bilgilerini dış ticarette karşılaşabileceği riskleri yönetebilmek için kullanır.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

1-Ekonomi, uluslararası ekonomi, işletmecilik, uluslararası işletmecilik hakkındaki güncel bilgilere sahip olur.

3-Küresel lojistik faaliyetleri planlaması ve yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olur ve bu faaliyetleri uluslararası perspektifle bağdaştırabilir.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

4-Hem ticaret hem işletmecilik dersleri alarak ulusal ve uluslararası uzman bir yönetici olma vasfına sahip olur.

6- Analitik düşünme yeteneğini geliştirerek iktisadi ilişkileri analiz eder ve bu konularda politik karar alma yolunda uzmanlık kazanır.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

6- Analitik düşünme yeteneğini geliştirerek iktisadi ilişkileri analiz eder ve bu konularda politik karar alma yolunda uzmanlık kazanır.

Yetkinlik

(Öğrenme) 1

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

5-Disiplinler arası bakış açısı kazanarak kendi alanında ve diğer alanlarda eleştirel bakış açısına sahip olur.

8-Finansal analiz yeteneğine sahip olur ve bu bilgilerini dış ticarette karşılaşabileceği riskleri yönetebilmek için kullanır.

Yetkinlik

(Öğrenme) 2

Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

1-Ekonomi, uluslararası ekonomi, işletmecilik, uluslararası işletmecilik hakkındaki güncel bilgilere sahip olur.

9-Yabancı dilini kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgileri takip eder ve alanıyla ilgili bilgi toplar.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 1

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır

9-Yabancı dilini kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgileri takip eder ve alanıyla ilgili bilgi toplar.

10-Edindiği bilgiler ve aldığı dersler yardımıyla insan ilişkilerinde sözlü ve yazılı anlatımda beceri sahibi olur ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 2

Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

4-Hem ticaret hem işletmecilik dersleri alarak ulusal ve uluslararası uzman bir yönetici olma vasfına sahip olur.

9-Yabancı dilini kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgileri takip eder ve alanıyla ilgili bilgi toplar.

10-Edindiği bilgiler ve aldığı dersler yardımıyla insan ilişkilerinde sözlü ve yazılı anlatımda beceri sahibi olur ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 3

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

4-Hem ticaret hem işletmecilik dersleri alarak ulusal ve uluslararası uzman bir yönetici olma vasfına sahip olur.

11-Bilgisayar kullanımı ve alanında gerekli paket programları kullanım becerisine sahip olur.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 4

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

4-Hem ticaret hem işletmecilik dersleri alarak ulusal ve uluslararası uzman bir yönetici olma vasfına sahip olur.

9-Yabancı dilini kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgileri takip eder ve alanıyla ilgili bilgi toplar.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 1

Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

2-Uluslararası ticaret derslerinin yanında ticaret ile ilgili hukuksal altyapıya sahip olur.

4-Hem ticaret hem işletmecilik dersleri alarak ulusal ve uluslararası uzman bir yönetici olma vasfına sahip olur.

10-Edindiği bilgiler ve aldığı dersler yardımıyla insan ilişkilerinde sözlü ve yazılı anlatımda beceri sahibi olur ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirir

Yetkinlik

(Alana Özgü) 2

Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

4-Hem ticaret hem işletmecilik dersleri alarak ulusal ve uluslararası uzman bir yönetici olma vasfına sahip olur.

5-Disiplinler arası bakış açısı kazanarak kendi alanında ve diğer alanlarda eleştirel bakış açısına sahip olur.

10-Edindiği bilgiler ve aldığı dersler yardımıyla insan ilişkilerinde sözlü ve yazılı anlatımda beceri sahibi olur ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirir.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 3

Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

1-Ekonomi, uluslararası ekonomi, işletmecilik, uluslararası işletmecilik hakkındaki güncel bilgilere sahip olur.

4-Hem ticaret hem işletmecilik dersleri alarak ulusal ve uluslararası uzman bir yönetici olma vasfına sahip olur.

13-Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında güncel bilgiye sahip olur.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 4

Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

2-Uluslararası ticaret derslerinin yanında ticaret ile ilgili hukuksal altyapıya sahip olur.

5-Disiplinler arası bakış açısı kazanarak kendi alanında ve diğer alanlarda eleştirel bakış açısına sahip olur.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 5

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

2-Uluslararası ticaret derslerinin yanında ticaret ile ilgili hukuksal altyapıya sahip olur.

10-Edindiği bilgiler ve aldığı dersler yardımıyla insan ilişkilerinde sözlü ve yazılı anlatımda beceri sahibi olur ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirir.