İŞL 310


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ İŞL 310 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, ana ülkesinin dışında işletmecilik faaliyetlerini yürüten işletmelerin işleyiş yapısı hakkında detaylı bilgi verilecektir.
Dersin İçeriği Ders, uluslararası işletmelerin fonksiyonları, işlevleri, kültürü hakkında detaylı bilgilerden oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin uluslar arası işletme yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Uluslar arası işletmeler hakkında detaylı bilgi sahibi olma 2-Söz konusu işletmelerde görev alabilecek konumda olabilme, 3- Bu işletmelerin faaliyet alanlarına uygun pazarlama stratejileri, çalışan profili ve örgüt kültürünü benimseyebilme 4- Uluslar arası işletmelerin etik değerlere önem vermesini anlama ve kavrayabilme, 5- Uluslar arası iletişim ile ilgili genel bilgi ve kavramları hakim olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası İşletmeciliğe Giriş
2. Hafta Uluslar arası Ticaretin Ekonomik Teorisi
3. Hafta Uluslar arası Örgütler
4. Hafta Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü
5. Hafta Uluslar arası İşletmelerde Etik
6. Hafta Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Uluslar arası İşletmelerde Örgüt Yapıları
9. Hafta Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi
10. Hafta Uluslar arası İşletmelerde Pazarlama
11. Hafta Çok uluslu İşletmelerde Global Strateji Geliştirme
12. Hafta Çok-kültürlülük Yönetimi
13. Hafta Etkin Çok-kültürlü Takımlar Oluşturma
14. Hafta Ulusal ve Uluslar arası İşletmeciliğin Karşılaştırılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Saran, M.; Küreselleşme Bağlamında Uluslar arası İşletmeler, Can, E.; Uluslar arası İşletmecilik, Coşkun, R. Uluslararası İşletmecilik,
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

5

5

 

 

5

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

1

 

5

ÖÇ5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek