YBS 209


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İSTATİSTİK YBS 209 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
26 26 52 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Cenap ERDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Matematik
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, istatistiğin temel kavramlarını tanımak, betimsel ve çıkarsamalı istatistiğin temel yöntemlerini vermektir.
Dersin İçeriği Temel tanımlar ve kavramlar Verinin görsel betimlemesi Verinin sayısal betimlenmesi Temel olasılık kavramları Kesikli olasılık dağılımları Sürekli olasılık dağılımları Örnekleme dağılımları Hipotez testleri: Tek kitlede ortalama ve oran testleri İki kitle ortalamasının fark testleri İki kitle oranın oranlarının fark testleri İlişki testleri Bağımsızlık testleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bir veri kümesini görsel ve sayısal olarak betimleyebilir. 2. Olasılık dağılımlarını güncel yaşamda gözlemleyebilir ve olasılık hesapları yapabilir. 3. Verinin geldiği kitlenin ortalaması ve oranları hakkında hipotezler ileri sürebilir ve test edebilir. 4. İki veri kümesinin geldiği kitlelerin ortalamaları ve oranları hakkında hipotezler ileri sürebilir ve bunları test edebilir. 5. İki veri kümesinin geldiği kitlelerin bağımsız olduğu ya da bunlar arasında ilişki olduğuna dair hipotezleri ileri sürebilir ve bu hipotezleri test edebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanımlar ve kavramlar
2. Hafta Visual decription of data: Tables and charts
3. Hafta Verinin görsel betimlenmesi (Bölüm 2)
4. Hafta Verinin sayısal betimlenmesi: Konum ve değişkenlik ölçüleri (Bölüm 3)
5. Hafta Verinin sayısal betimlenmesi: Diğer değişkenlik ölçüleri, ilişki ölçüsü (Bölüm 3)
6. Hafta Olasılık temel kavramları
7. Hafta Olasılık
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kesikli olasılık dağılımları:Bernoulli, binom ve Poisson dağılımları
10. Hafta Sürekli olasılık dağılımları: Normal ve üstel dağılım (Bölüm 4)
11. Hafta Örnekleme dağılımları (Bölüm 5)
12. Hafta Hipotez testleri: Tek kitlede ortalama ve oran testleri (Bölüm 6)
13. Hafta Hypothesis testing with two samples:Testing for the differance between means and differance between propotions.
14. Hafta İlişki ve bağımsızlık testleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%) 10
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Paul NEWBOLD, William L. CARLSON, Betty M. THORNE, İşletme ve İktisat İçin İSTATİSTİK, 8. Baskıdan çeviri : Ümit ŞENESEN, Literatür Yayınları, 2017 Bluman, Allan, G., Elementary Statistics A Step by Step Approach, Mc Graw Hill, 2012
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

2

 5

 3

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

 

 

 3

 

 4

 4

 

 4

 

ÖÇ3

 3

3

 

 3

 

 

 

 3

 

 3

 3

 

 3

 

ÖÇ4

 3

2

 

 3

 

 

 

 3

 

 2

 2

 

 2

 

ÖÇ5

 3

3

 

 3

 

 

 

 3

 

 3

 3

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek