YBS 452


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞLETMELERDE VERİ MADENCİLİĞİ YBS 452 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
3 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere veri madenciliği algoritmaları ve teknikleri ile ilgili teorik bilgiler vermek ve öğrencilere farklı uygulamalar için uygun veri madenciliği teknikleri seçme ve uygulama yeteneği kazandırmaktır. Bu ders, öğrencilerin; veri önişleme, birliktelik kuralı analizi, sınıflandırma ve tahminleme ve uygulamaları ile kümeleme analizini öğrenmesini sağlayacaktır.
Dersin İçeriği Otomatik veri analizi ve organizasyonel karar verme proseslerine destek verme amacıyla iç ve dış kaynaklardan bilgi çıkarma. Farklı uygulamaları araştırma, metodolojiler, teknikler ve modeller. Sınıflandırma, Karar Ağaçları, Birliktelik Kuralları, Kümeleme. Bu ders gerçek hayattan alınan geniş veri setleriyle , Weka Veri Madenciliği yazılımı kullanılarak vaka analizi yapma ile sonlanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1 Temel veri madenciliği kavramlarını tanımlayabilme 2 Veri ön işleme işlemlerini uygulayabilme 3 Belirli bir problemi çözmek için uygun olan veri madenciliği tekniğini belirleyebilme 4 Bir veri madenciliği modeli tasarlayabilme 5 Bir veri madenciliği algoritması uygulayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Veri Madenciliği Giriş
2. Hafta Veri Madenciliğine Detaylı Bakış
3. Hafta Veri Hazırlama (Veri Entegrasyonu, İndirgeme, Ön işleme ve Temizleme, Dönüşüm)
4. Hafta Sık Desenlerin Keşfi, İlişkilendirme Kuralları ve Korelasyonlar
5. Hafta Sıralı Örüntü Analizi
6. Hafta Sınıflandırma ve Tahminleme
7. Hafta Kümeleme
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Anomali Tespiti
10. Hafta Temel Veri Madenciliği Araçları
11. Hafta Web Madenciliği
12. Hafta Metin Madenciliği
13. Hafta Multimedya ve Konumsal Veri Madenciliği
14. Hafta Veri Madenciliğinde Gizliliğin Korunması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Introduction to Data Mining, Global Edition,2018, Pang-Ning Tan (Eser Sahibi), Michael Steinbach (Eser Sahibi), Vipin Kumar (Eser Sahibi), Özkan, Y., Veri madenciliği yöntemleri, Papatya, 2008. Silahtaroğlu, G., Kavram ve algoritmalarıyla temel veri madenciliği, Papatya, 2008.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek