YBS 108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YBS 108 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Güncel bilgi teknolojilerinin öğretildiği bu ders sonunda öğrencilerin bilgisayar programlamanın temeli olan problem çözme, algoritma oluşturma ve kodlama vb. temel kavramlara sahip olmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, problem çözme ve algoritma oluşturma, temel bilgisayar ve internet kullanımı, web sayfası hazırlama ve tasarım gibi işletme bölümü ile ilgili uygulamalardan oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bilgisayar alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Kendi alanında teknoloji kullanımı ile ilgili temel terimleri tanımlayabilme 2- Bilgisayar türleri ve işlevlerini tanımlayabilme 3- Bilgisayarı güvenli şekilde açıp kapatabilme, uygulama programlarını kullanabilme 4- Kelime işlem programlarını kullanabilme 5- Hesaplama programlarını kullanabilme 6-Sunum hazırlayabilme 7- Sunum hazırlayabilme 8- Web tabanlı hazır hizmetleri kullanarak web sayfası hazırlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayara giriş
2. Hafta Bilgisayar Ağları ve İnternet
3. Hafta İşletim sistemleri
4. Hafta Kelime işlemciler
5. Hafta Kelime işlemciler
6. Hafta Kelime işlemciler
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Tablolama programları
9. Hafta Tablolama programları
10. Hafta Tablolama programları
11. Hafta Sunum Programları
12. Hafta Sunum Programları
13. Hafta Web sayfası tasarımı
14. Hafta Web sayfası tasarımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I,Anadolu Üniversitesi,2015,Eskişehir
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek