YBS 403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YBS 403 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
26 26 52 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Cenap ERDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YBS 209 İstatistik
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Araştırma yöntemleri dersinin amacı, öğrencilere araştırma yöntemlerin adımları hakkında tüm bilgiyi sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bilim ve araştırma. Araştırmanın boyutları. Araştırma sorusunu belirleme ve literatür değerlendirme. Araştırmayı tasarlama ve hipotez oluşturma. Nicel ölçüm, değişkenler, dağılımlar, istatistiksel hipotezler. Nicel örnekleme yöntemleri. Deney araştırması Tarama araştırması Tepkisiz Araştırma ve İkincil Analiz Veri analiz yöntemleri: Regresyon analizi, varyans analizi, bağımsızlık ve uyum testleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır; 1. Bilimsel araştırmanın ne olduğu hakkında bilgi sahibi olur. 2. İş hayatında bir proje geliştirme ya da bir araştırma yaparken bu bilgileri kullanır. 3. Proje ya da araştırma raporunu standartlara uygun olarak yazabilir. 4. Herhangi bir araştırma ya da projede hipotezler kurabilir ve bunları test edebilir. 5. Herhangi bir veri kümesini betimsel olarak analiz edebilir ve bundan sonuçlar çıkarabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilim ve araştırma.
2. Hafta Araştırmanın boyutları.
3. Hafta Araştırma sorusunu belirleme ve literatür değerlendirme.
4. Hafta Araştırmayı tasarlama ve hipotez oluşturma.
5. Hafta Nicel ölçüm, değişkenler, dağılımlar, istatistiksel hipotezler.
6. Hafta Nicel örnekleme yöntemleri. ÖDEV1
7. Hafta Deney araştırması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Tarama araştırması
10. Hafta Tepkisiz Araştırma ve İkincil Analiz
11. Hafta Veri analiz yöntemleri: Regresyon analizi, ÖDEV2
12. Hafta varyans analizi,
13. Hafta bağımsızlık ve uyum testleri
14. Hafta Genel tekrar ve uygulamalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%) 15
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 45
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Neuman, W.L. (2014). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar (cilt I ve II). 7. baskı. Çev. Sedef Özge. İstanbul. Yayın odası.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

 5

 3

 5

 

 

 3

 2

 

 

 4

 5

ÖÇ2

 

 5

 3

 5

 

 

 3

 2

 

 

 3

4

 5

 

ÖÇ3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ4

 

 4

 3

 5

 

 

 

 

 3

 5

 

 

 3

 

ÖÇ5

 

 5

 3

 5

 

 

 

 

 

 5

5

 

 5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek