YBS 453


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DÖNEM PROJESİ I YBS 453 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
13 13 40 84 136 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin; bütünleşik geliştirme ortamı üzerinde uygun bir yazılım geliştirme aracını ve görsel programlama dilini kullanarak öğretim üyesi ile belirledikleri problemlerin çözümü için Windows form uygulamaları geliştirmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği içerisinde; Programlamaya giriş ve .NET platformu, Visual Studio kurulum ve ortamı, proje hazırlama adımları, Visual C# programlama dilinde veri tipleri, karar yapıları ve döngüler, diziler, geriye değer döndüren ve döndürmeyen metotlar bulunmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Görsel programlama dili ortamındaki menüler, bileşen paleti ve araç çubuklarını tanıma ve kullanabilme, 2- Görsel bir programlama dilinde sabit, değişken, dizi ve operatörleri kullanabilme, 3- Görsel bir programlama dilinde araçları tanıma; özellikleri, metotlar ve olayları bilme, 4- Görsel bir programlama dilinde gerekli saraçları kullanarak veritabanı bağlantısı oluşturabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta C# Windows Forms Teknolojisine Genel Bakış
2. Hafta Windows Forms Uygulama Araçları
3. Hafta Windows Forms Uygulama Yordamları
4. Hafta Veritabanı Yönetim Sistemleri
5. Hafta Veritabanı Bağlantısı Kurulması
6. Hafta Öğrenci Projelerinin Belirlenmesi
7. Hafta Proje Tasarımlarının Yapılması
8. Hafta Proje Tasarımlarının Değerlendirilmesi ve Notlandırma
9. Hafta Proje Geliştirme
10. Hafta Proje Geliştirme
11. Hafta Proje Geliştirme
12. Hafta Proje Geliştirme
13. Hafta Proje Sunumları
14. Hafta Projelerin Değerlendirilmesi ve Notlandırma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 40
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 60
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar C# Eğitim Kitabı, Murat YÜCEDAĞ, Dikeysen Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek