İŞL 211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL MUHASEBE I İŞL 211 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere muhasebenin temel ilke ve kavramlarını kavratarak, muhasebenin işleyiş biçimini, hesap planını ve hesapları genel olarak tanıtmak ve defter kayıtlarını öğretmek.
Dersin İçeriği Bu ders, muhasebe kavramı, türleri, işletmedeki yeri ve önemi ve hesapların işleyişi konularından oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin muhasebe alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İşletmelerin muhasebe bölümlerine düşen görev ve sorumlulukların farkına varabilme, 2- Muhasebe türlerini kavrayabilme ve işletmedeki yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olabilme, 3- Herhangi bir ticari işlemin muhasebe kaydını yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Muhasebenin Tanımı - Muhasebenin İşlevi
2. Hafta Muhasebe Temel Denkliği ve Temel Mali Tablolar
3. Hafta Bilanço Kavramı - Bilanço Düzenleme - Bilanço örnekleri
4. Hafta Muhasebe Süreci ve Örneklendirilmesi
5. Hafta Hesap Kavramı, Şekli ve Türleri - Hesap Planı, Yapısı ve Özellikleri
6. Hafta Muhasebe Defter ve Belgeleri ile Kullanılması. Mizan Kavramı, Şekli, Düzenlenmesi.
7. Hafta İşlemlerin Hesaplar Aracılığıyla İzlenmesi
8. Hafta İşlemlerin Hesaplar Aracılığıyla İzlenmesi
9. Hafta Uygulama Örnekleri
10. Hafta Nakit Hareketleri
11. Hafta Menkul Kıymetler
12. Hafta Hazır Değerler
13. Hafta Ticari Alacaklar
14. Hafta Mal Hareketleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Muhasebe Kitapları, Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

5

5

4

 

 

3

3

5

 

3

 

3

 

ÖÇ2

 

5

5

4

 

 

3

3

3

 

5

 

5

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek