YBS 402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROJE YÖNETİMİ YBS 402 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin proje yönetim araçları ve tekniklerini kullanarak bilişim sistemleri projelerini yönetebilecek yeterliliğe sahip olmaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders, bilişim sistemleri projeleri yönetimiyle ilgili araçlar ve tekniklere ait kullanım alanları ile ilgili örnekleri içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Proje ve proje yönetimine ilişkin temel kavramları açıklayabilme, 2- Proje yaşam döngüsü çerçevesindeki evreleri tanımlayabilme, 3- Proje yönetimi sürecinde yönetimsel bilgiler ile teknik detayları bütünleştirebilme, 4- Proje planlama sürecinde kullanılan teknikleri uygulayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Proje kavramı, Proje Yönetimi Kavramı, Tanımları ve Özellikleri
2. Hafta Proje Yönetim Yazılımları
3. Hafta PERT Şeması
4. Hafta Gantt Şeması
5. Hafta Proje Yönetim Yazılımları
6. Hafta Proje Evreleri ve Proje Yaşam Döngüsü
7. Hafta Proje seçimi ile stratejik yönetim süreci ilişkisi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Proje organizasyonu
10. Hafta Kapsam Tanımlama
11. Hafta Proje Planlaması ve kontrol teknikleri
12. Hafta Proje Planlaması ve kontrol teknikleri
13. Hafta Genel değerlendirme
14. Hafta Sunumlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%) 20
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Proje Yönetimi Bilgi Klavuzu (PMBOK)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek