YBS 402


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROJE YÖNETİMİ YBS 402 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları DOÇ. DR. Alaattin PARLAKKILIÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciler bu ders sonunda • Proje Yönetiminin Esaslarını Açıklayacak • Proje Yaşam Döngüsü / Dönemlerini anlayacak • Proje Çizelgeleme Teknikleri'ni tanıyıp kullanabilecek • Proje Kontrol Mekanizmalarını Tanıyacak • Takım Yönetimini Anlayacak • Proje dokümantasyonunun ve değerlendirmenin önemini kavrayabilmeli • Proje Yönetimi için mevcut yazılımları tanıyacak.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere yazılım proje yönetimindeki ilkeler, süreçler ve kavramlar tanıtılarak, bilgi sistemlerini yönetme ve geliştirme becerilerini geliştirmedeki temel kavramlar, çerçeveler, yöntem bilimler, teknikler ve araçlar anlatılmaktadır. Öğrencilere planlama teknikleri, organizasyon, planlama ve kontrol yazılım projeleri hakkında bilgi verilir. Yazılım maliyet tahmini ve yazılım risk yönetimi önemle vurgulanır. Öğrencilere bir yazılım projesi kapsamında proje tanımlama, proje yönetim teknikleri ile ilgili uygulama deneyimi kazandırılır. Proje kapsamında iletişim kurulması, proje değişikliklerinin yönetilmesi, dağıtılmış yazılım ekipleri ve projeleri yönetme konularında uygulama fırsatı verilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Proje ve proje yönetimine ilişkin temel kavramları açıklayabilir 2) Proje yaşam döngüsü çerçevesinde evreleri tanımlayabilir 3) Projelerde başarısızlık nedenlerini ve kritik başarı faktörlerini anlayabilir 4) Proje yönetimi sürecinde yönetimsel bilgiler ile teknik detayları bütünleştirebilme becerisi kazanır 5) Proje planlama sürecinde kullanılan teknikleri anlar 6) Proje planlama sürecinde kullanılan teknikleri uygulama becerisi kazanır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Proje kavramı, proje yönetimi kavramı, tanımları ve özellikleri
2. Hafta Proje kavramı, proje yönetimi kavramı, tanımları ve özellikleri
3. Hafta Proje yönetimini gerekli kılan nedenler ve projelerde başarısızlık nedenleri
4. Hafta Proje yönetimini gerekli kılan nedenler ve projelerde başarısızlık nedenleri
5. Hafta Proje evreleri ve proje yaşam döngüsü
6. Hafta Proje evreleri ve proje yaşam döngüsü
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Proje seçimi ile stratejik yönetim süreci ilişkisi
9. Hafta Proje yöneticisinin rolü ve özellikleri
10. Hafta Proje organizasyonu
11. Hafta Proje Planlaması ve kontrol teknikleri
12. Hafta Proje Planlaması ve kontrol teknikleri
13. Hafta Genel değerlendirme
14. Hafta Sunumlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Jack R. Meredith; Samuel J.Mantel (2009), Project Management: A Managerial Approach John Wiley & Sons,Inc, Seventh Edition.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi