YBS 351


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK YÖNETİMİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YBS 351 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sağlık Sistemlerinin bilgi teknolojileri açısından incelenerek bu sistemleri yapısal özellikleri konusunda bilgi edindirmek. Bu sistemlerin işleyebilmesi için gerekli alt yapıların irdelenmesi, hastaneler, Sağlık bakanlığı ve SGK entegrasyonu hakkında bilgi sağlanarak Üniversitemiz hastanesinde bulunan sistemin de yardımı ile, bu konudaki iş imkanları açısından mezunlarımıza seçenek sağlanması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Hastane bilgi sistemlerinin mimari ve ağ yapılarının incelenmesi, Sağlık sistemlerinin süreç ve veri nitelikleri ile kodlama sistemleri, örnek bilgi sistemlerinin ayaktan ve yatan hasta alt sistemleri olarak incelenmesi, veri madenciliği ve yapay zeka konusunda tanıtıcı bilgilerden oluşur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Hastane bilgi sistemlerini işlevsel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. 2. Hastane süreçlerinin tıbbi ve idari süreçler olarak tanınması. 3. Devlet sistemleri ile olan entegrasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. 4. Hastane sistemlerinde ileri teknoloji uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak. 5. E-sağlık konusunda bilgi sahibi olmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş – dersin amaç kapsam ve yürütülmesi ile ilgili genel bilgiler
2. Hafta Bilgi Teknolojileri alt yapısı – Donanım, Yazılım ve iletişim sistemleri
3. Hafta HBS bağlamında Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
4. Hafta Hastane süreçleri Birincil ve İkincil süreçler ve bunların HBS ye yansımaları
5. Hafta Kodlama sistemleri
6. Hafta SKRS referans sunucu
7. Hafta HBS nin genel yapısı ve bileşenleri arasındaki ilişkiler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Tıbbi modül örnekleri
10. Hafta İdari modül örnekleri
11. Hafta PACS
12. Hafta Yönetimsel raporlar
13. Hafta Yapay zeka uygulamaları
14. Hafta Veri madenciliği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

4

 5

 2 3

 4

 5

 5

 3

 5

 2

 2

 2

 2

ÖÇ2

3

5

 2

 4

 3

 3

 5

 5

 3

 5

 2

 3

 2

 3

ÖÇ3

4

5

 2

 3

 3

 5

 5

2

 5

 2

 3

 2

 2

ÖÇ4

4

5

 2

 4

 4

 3

 5

 5

 2

 5

 2

 3

 2

 2

ÖÇ5

3

5

 2

 3

 3

 3

 5

 5

 2

 5

 2

 3

 2

 2

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek