YBS 207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YBS 207 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı • bilgi teknolojisi yönetimi ile ilgili temel kavramları anlamak ve ifade etmek. • yaygın iş problemlerini çözmek için BT'yi değerlendirebilir ve uygular. • iş problemlerine etkili çözüm önerir ve savunur ve iş problemini çözmek için bir veritabanı uygulaması tasarlar. • Organizasyonda bilgi teknolojisi kullanımının etik yönlerini ve yönetişim konularını tartışın.
Dersin İçeriği Bu ders bilgi sistemleri hakkında detaylı bir araştırma yapar. Aynı zamanda bilgi sistemleri ve baskın destekleyici teknolojilere de bir giriş sağlar. Reprografi (baskı, kopyalama, mikrografik işlemler), bilgi işlem ve iletişim konularına ağırlık. Kütüphane / bilgi sistemleri yönetimi, teknik hizmetler, referans hizmetler, belge dağıtım sistemleri uygulamaları. Baskın bilgi sistemleri teknolojilerinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve yönetimi ile ilgili kavramsal, teorik, tarihsel, toplumsal, ekonomik ve ahlaki konular sunar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler, yönetim bilgi sistemleri (MIS), bilgi sistemleri (IS) ve elektronik ticaret (e-ticaret) kavramları hakkında fikir sahibi olacaklardır. Öğrenciler, organizasyonel talep ve ihtiyaçlarla uyumlu yönetim bilgi sistemleri süreci ile bağlantılı araçları ve teknikleri keşfedeceklerdir. Kursu tamamladıktan sonra öğrencilerin şunları yapmaları beklenir: • Organizasyonel operasyonları desteklemek için bir bilgi sistemi geliştirme yaşam döngüsü sürecini tanımlayın. • Kuruluşların organizasyonel ihtiyaçları ve hedefleri karşılamak için bilgi sistemleri nasıl kullandıklarını ve manipüle ettiklerini açıklayın. • Organizasyon ihtiyaçlarına uygun farklı yaklaşımlar kullanarak bilgi sistemlerini planlama, tasarlama, geliştirme ve değerlendirme yeteneklerini göstermek ve hedeflerini gerçekleştirmek. • Karar verme süreçlerini etkilemede bilgi sistemlerinin rolünü tanımlayın. • Yararlı verileri toplayın ve yönetin. İşletmelerin bilgi sistemlerini nasıl kullandıklarını değerlendirebilirsiniz.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilgi Sistemleri
2. Hafta Küresel E-Ticaret ve İşbirliği
3. Hafta Küresel E-Ticaret ve İşbirliği
4. Hafta Bilgi Sistemleri, Organizasyonlar ve Strateji
5. Hafta Bilişim Sistemlerinde Etik ve Toplumsal Konular
6. Hafta Bilişim Sistemlerinde Etik ve Toplumsal Konular
7. Hafta BT Altyapısı ve Gelişen Teknolojiler
8. Hafta Sınıf Öncesi Bireysel Ödev
9. Hafta BI Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi
10. Hafta BI Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi
11. Hafta Telekomünikasyon, İnternet ve Kablosuz Teknoloji
12. Hafta Telekomünikasyon, İnternet ve Kablosuz Teknoloji
13. Hafta Bilgi Sistemlerinin Güvenliğini Sağlama
14. Hafta Bilgi Sistemlerinin Güvenliğini Sağlama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Management Information Systems, Managing the Digital Firm, 14th edition Kenneth C. Laudon Jane P. Laudon Prentice Hall Pearson
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

3

2

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek