İNG 102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II ING 102 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 84 126 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders; okuma parçaları, durum yaratma, vaka ve grup çalışmaları aracılığıyla İngilizce Dil Becerilerinin genel olarak gözden geçirilmesini amaçlamaktadır
Dersin İçeriği Bu ders, öğrencilerin ilgisini çekerek etkin dil öğrenimi içerisinde yer almasını sağlayacak bir biçimde düzenlenmiştir. Ders hedef dili dört temel beceriyi entegre bir biçimde sunarak bu becerilerin gelişmesini amaçlamadığı için, bunu gerçekleştirmek için öğrenciye hedef dili kullanmaya teşvik edici aktivite ve alıştırmalar sunmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin İngilizce alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Kendilerini hedef dilde rahatlıkla ifade edebilme, 2- Sadece konuşarak değil de yazarak da çevresiyle irtibat kurabilme, 3- Durum analizi yaparak eleştirel düşünebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Time and condition clauses with future reference
2. Hafta Expressions of time and preference; want, expect, love, bear, etc
3. Hafta Afterwards, after, until, as far as, etc; phrases with time
4. Hafta Forming the passive
5. Hafta Reasons for using the passive; the agent
6. Hafta Causative get and have
7. Hafta Get and have got, compound nouns
8. Hafta Reported speech (1)
9. Hafta Reported speech (2)
10. Hafta -ing forms and infinitives after verbs and prepositions
11. Hafta -ed and –ing adjectives; say, tell ,talk, discuss, speak, etc.
12. Hafta Comperative and superlative adjeectives, order of adjectives, compound adjectives
13. Hafta Comparisons, so and such; too, very, enough, quite, rather, etc.
14. Hafta Review
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Evans, V., FCE Use of English 1 & FCE Use of English 2 (Express Publishing)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

5

5

4

 

 

3

3

5

 

3

 

3

 

ÖÇ2

 

5

5

4

 

 

3

3

3

 

5

 

5

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek