YBS 405


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLEME, TASARIM VE GELİŞTİRME YBS 405 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sistem analisti ve tasarımcısı olarak çalışacak olan mezunlarımızı sistemlerin analiz ve tasarımlarında gerek duyacakları teknik ve yöntemler konusunda donanımlı kılmak. Ders aynı zamanda gereksinimlerin belirlenmesi ve analizi, sistem operasyonlarının tasarımı, bu işlemlerin yapılabilmesini sağlama amacına yönelik veritabanı ve kullanıcı arayüzü tasarım prensipleri konusunda öğrencileri yetkin kılmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Ders sistem geliştirme modellerini, gereksinimlerin belirlenmesi ve analizi için kullanılan yöntemleri, sistemin işleyişi için gerek duyulan işlemlerin belirlenme yöntemlerini ve bunlar için gerekli veritabanı yapıları ile kullanıcı arayüzü tasarım prensiplerini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Sistem geliştirme yaşam çevrimi 2. Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi ve analizi 3. Sistem işlevlerinin tasarımı 4. Uygulama için gerekli veritabanı tasarımı 5. Kullanıcı arayüz tasarımı konusunda gerekli prensipler konularında bilgi ve beceri sahibi olmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sistem analiz ve tasarımına giriş
2. Hafta Sistem analiz ve tasarımı yaşam çevrimi
3. Hafta Waterfall model ve türevleri
4. Hafta Çevik (Agile) yöntemler
5. Hafta Gereksinimlerin belirlenmesi
6. Hafta Sistem hakkında veri toplama yöntemleri
7. Hafta İş kırınım yapısı ve proje planlaması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sistem yazılım mimarileri
10. Hafta Süreç modelleme ve veri akış kavramları
11. Hafta UML ve usecase diagramları
12. Hafta ER diagramları ve veritabanı tasarımı
13. Hafta Kullanıcı arayüzü tasarım prensipleri
14. Hafta State machine modelleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Systems Analysis and Design, J. Satzinger, R. Jackson, S. Burd, 7th Edition
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 5

 2 3

 3

 5

 4

 3

 5

 4

 2

 3

 3

ÖÇ2

5

5

 2

 3

 4

 2

 5

 4

 3

 5

 3

 2

 3

 3

ÖÇ3

5

5

 2

 3

 4

 3

 5

 4

 2

 5

 4

 2

 3

 3

ÖÇ4

5

5

 2

 3

 4

 3

 5

 4

 2

 5

 3

 2

 3

 3

ÖÇ5

5

5

 2

 3

 4

 3

 5

 4

 2

 5

 3

 2

 3

 3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek