İŞL 303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PAZARLAMA YÖNETİMİ I İŞL 303 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin genel pazarlama bilgilerini alarak pazarlama stratejileri ve pazarlama araştırmaları derslerine hazırlanması amaç edinilmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders, pazarlama yönetimi ve ilgili temel kavramları içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin pazarlama yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Pazarlama ile ilgili temel kavramları tanıma, 2- İşletme fonksiyonları ile pazarlama fonksiyonu arasındaki ilişkileri irdeleyebilme 3- Pazarlama araştırma ve uygulamalarına ilişkin alt yapıya sahip olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Pazarlamanın tanımı ve pazarlama anlayışındaki gelişmeler
2. Hafta Yeni Ekonomi sürecinde yaşanan değişimler ve pazarlama
3. Hafta Pazarlama yönetimi, stratejik planlama ve pazarlama planlaması
4. Hafta Pazarlama bilgi sistemi ve araştırması
5. Hafta Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, ürün konumlandırma
6. Hafta Ürün farklılaştırma, konumlandırma ve Tüketici davranışını yeniden konumlandırma
7. Hafta Ara Sınav Örgütsel pazarlar ve örgütsel tüketicilerin satın alma davranışları
8. Hafta Tüketici davranışı
9. Hafta Örgütsel pazarlar ve örgütsel tüketicilerin satınalma davranışı Ürün
10. Hafta Müşteri değeri, müşteri sadakati ve müşteri ilişkileri yönetimi
11. Hafta İşletme stratejileri
12. Hafta Ürün
13. Hafta İnovasyon ve yeni ürün geliştirme
14. Hafta Konuların tekrarı ve tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

2

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

ÖÇ3

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek