YBS 301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLGİSAYAR AĞLARI YBS 301 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgisayar ağları ve iletişimi ile ilgili temel kavramları tanıtmak ve uygulamaktır. Öğrenci dersin sonunda, bilgisayar ağlarının temel prensipleri, iletişim protokol yapısı ve işlevleri, protokol katmanları ve aralarındaki ilişkileri, ve kısmi ağ güvenliği hakkında bilgi sahibi olacaktır. Öğrenciler ISO/OSI ve TCP/IP mimari yapılarını irdeleyip her protokol katmanın işlevini anlatabilecek durumda olacaktır.
Dersin İçeriği Bilgisayar ağlarına giriş. OSI modeli. LAN protokolleri, IEEE 802.2 ve Ethernet. Veri bağı katmanı, hata bulma ve düzeltme protokolleri. Ağ katmanı ve ulaşım katmanı. İnternet, İnternetin yapısı ve İnternet araçları. Ağ planlama, Ethernet ve alternatifleri. WAN protokolleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Bilgisayar ağlarındaki temel kavramlar konusunda bilgi sahibi olur 2) Bilgisayar ağları katman yapısını ve katmanların özellikleri ile iletişim prensiplerini kavrar 3) Uygulama katmanında çalışabilecek ve bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan yazılımlar tasarlayabilir 4) İletim katmanında yer alan protokolleri analiz edebilir 5) Verilen bir protokol için sonlu durum makinası tasarlayabilir 6) Pencere boyutu, paket dolaşım zamanı gibi parametreler doğrultusunda paketlerin belirli bir hat üzerinde iletimi ile ilgili problem çözebilir 7) Ağ üzerinde verilen bir yönlendirme protokolüne göre paketleri takip edeceği yönü belirleyebilir 8) Bir bilgisayar ağı sistemi için, verilen özellikler doğrultusunda adresleme ile analiz ve tasarım yapabilir 9) Bilgisayar ağları ile ilgili konularda gelinmiş teknoloji bilgisine sahip olabilme ve bu bilginin güncelliğini koruyabilecek düzeyde araştırma yapabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İnternet nedir? Uç sistemler, erişim ağları, bağlantılar, Ağ temel: devre anahtarlama, paket, anahtarlama, ağ yapısı
2. Hafta Paket anahtarlamalı ağlarda gecikme, kayıp ve verim
3. Hafta Protokol katmanları, servis modelleri,Güvenlik
4. Hafta Uygulama Katmanı: Ağ uygulamalarının ilkeleri, Web ve HTTP, FTP, Elektronik Posta: SMTP, POP3, IMAP, DNS, P2P uygulamaları, UDP ile Soket programlama, TCP ile soket programlama, DNS, P2P uygulamaları, UDP ile soket programlama, TCP ile soket programlama
5. Hafta İletim Katmanı: Ulaştırma katmanı hizmetleri, Çoklama ve çoklama, Bağlantısız nakliye: UDP, Güvenilir veri aktarma ilkeleri
6. Hafta İletim Katmanı: Bağlantı odaklı taşıma: TCP, segment yapısı, güvenilir veri aktarımı, akış kontrolü, bağlantı yönetimi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ağ Katmanı: Bir yönlendiricide neler var, IP: İnternet Protokolü: Datagram biçimi, IPv4 adresleme, ICMP, IPv6
9. Hafta Ağ Katmanı: Yönlendirme algoritmaları: Bağlantı durumu, Mesafe Vektörü, Hiyerarşik yönlendirme, İnternette Yönlendirme: RIP, OSPF, BGP
10. Hafta Yayın ve çok noktaya yayın yönlendirmesi
11. Hafta Bağlantı Katmanı ve LAN'lar: Giriş ve hizmetler, Hata algılama ve düzeltme, Çoklu erişim protokolleri, Link katmanı Adresleme
12. Hafta Link Katmanı ve LAN'lar: Ethernet, Link katmanı anahtarları, PPP, Link sanallaştırma: MPLS, Bir web isteği
13. Hafta Ağ güvenliği: Kriptografi ilkeleri, Mesaj bütünlüğü, E-postayı güvenli kılma
14. Hafta Ağ güvenliği: TCP bağlantılarını koruma: SSL, IPsec, Kablosuz LAN'ları koruma, Operasyonel güvenlik: güvenlik duvarları ve IDS
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar "Computer Networking, A TopDown Approach Featuring The Internet", James F. Kurose, Keith W. Ross, Addison
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

  

 

  

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek