MAT 102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MATEMATİK II MAT 102 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
26 26 84 136 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Cenap ERDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin temel matematik bilgilerini kullanarak işletme alanında ihtiyaçları olacak analitik düşünme, problem tanımlama ve çözme gibi yetilere sahip olabilmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği 1.Birinci türev ve grafikler 2. İkinci türev ve grafikler 3. L’Hopital Kuralı, Eğri çizme teknikleri 4. Mutlak maksimum ve minimum, Optimizasyon 5. Ters türev, belirsiz entegral 6. Değişken değiştirme yöntemi 7.Diferansiyel denklemler, büyüme ve azalma 8.ARA SINAV 9. Belirli entegral ve diferansiyel hesabın temel teoremi 10. Eğriler arasında kalan alan ve işletme uygulamaları 11. Parçalı entegral 12.Çok değişkenli fonksiyonlar 13. Kısmi türevler, maksimum minimum 14. Dikdörtgensel bölgeler üzerinde iki katlı integral
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin matematik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Temel ve karmaşık iktisadi problemlerin çözümünde matematiksel düşünerek özgüven kazanırlar, 2. Analitik ve çok yönlü düşünebilme becerilerini artırırlar 3. Öğrenciler, gerçek hayat problemlerini modellemede ve çözmede sağlam deneyim kazanırlar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 1.Birinci türev ve grafikler
2. Hafta 2. İkinci türev ve grafikler
3. Hafta 3. L’Hopital Kuralı, Eğri çizme teknikleri
4. Hafta 4. Mutlak maksimum ve minimum, Optimizasyon
5. Hafta 5. Ters türev, belirsiz entegral
6. Hafta 6. Değişken değiştirme yöntemi
7. Hafta 7.Diferansiyel denklemler, büyüme ve azalma
8. Hafta 8.ARA SINAV
9. Hafta 9. Belirli entegral ve diferansiyel hesabın temel teoremi
10. Hafta 10. Eğriler arasında kalan alan ve işletme uygulamaları
11. Hafta 11. Parçalı entegral
12. Hafta 12.Çok değişkenli fonksiyonlar
13. Hafta 13. Kısmi türevler, maksimum minimum
14. Hafta 14. Dikdörtgensel bölgeler üzerinde iki katlı integral
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 25
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 45
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Barnet M, M.R. ZEIGLER, K.E. BYLEEN, Genel Matematik, Nobel Yayınları, 12. Basımdan çeviri, Çeviri Editöru: Prof. Dr. Arif Sabuncuoğlu, 2011.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

5

 

 5

  

 4

 

 5

5

5

 

 5

 

ÖÇ2

5

 5

 

 5

 

 

5

 

 5

5

 5

 

 5

 

ÖÇ3

5

5

 

5

 

 

 5

 

 5

5

 5

 

 5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek