İŞL 306


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÜRETİM YÖNETİMİ İŞL 306 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrenciye üretim yapan bir işletmedeki üretim faaliyetleri ile ilgili olarak bazı temel bilgileri verebilmek ve ortaya çıkabilecek işletme sorunlarına çözüm getirebilecek ,gerekli bilgi ve becerileri temel düzeyde kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Dersin içeriği, üretim yapan bir işletmedeki üretim faaliyetleri ile ilgili genel bilgilerden oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin üretim yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Üretim yönetiminin temel tanımı ve fonksiyonlarını kavrama, 2- Üretim yönetiminin amaçlarını, üretim yönetimi bölümünün diğer işletme bölümleri ile ilişkilerini ve işletme organizasyonu içindeki yerini açıklayabilme, 3- İşletmelerin kuruluş yeri seçerken ve işletme büyüklüğü belirlerken nelere dikkat edildiğinin farkında olabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Üretim yönetimi temel tanım ve kavramlar
2. Hafta İşletme ve üretim sistemi
3. Hafta Üretim sistemlerinin tasarımı
4. Hafta Üretim kararları, üretim bölüm organizasyonu
5. Hafta Üretim sistemlerinin analizi
6. Hafta İş etüdü kavramı
7. Hafta İş ve işyeri düzenlemesi
8. Hafta Üretim sistemlerinin işletilmesi ve kontrolü
9. Hafta Talep tahminleme ve ürün yönetimi
10. Hafta Kaynak yönetimi; enerji, su, hammadde, insan, teknoloji
11. Hafta Kapasite yönetimi
12. Hafta Fabrika kuruluş yeri seçimi
13. Hafta Yerleştirme düzeni, fabrika içi düzenleme
14. Hafta Ücret yönetimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bülent KOBU, Üretim Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fak. Yayın
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

3

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek