YBS 212


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MESLEKİ İNGİLİZCE YBS 212 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin yönetim bilişim sistemleri alanında bulunan temel kavramları öğrenmeleri ve bu kavramları kullanabilmeleri için ihtiyaç duyacakları mesleki yabancı dili orta düzeyde kullanabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders, yönetim bilişim sistemleri alanına ait önemli kavramları ve kullanım alanları ile ilgili örnekleri içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Yabancı dilde gerekli sözlü ve yazılı etkin iletişim becerisine sahip olma, 2- İş hayatında karşılaştığı sorunları ifade etme ve tartışabilme, 3- Yabancı literatürde bulunan bilimsel yazıları anlayabilme, 4- Uluslararası toplantı, konferans gibi yerlerde fikir beyan edebilme, sunum yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Basic Concepts of MIS
2. Hafta Concept of a System
3. Hafta Computers and Hardware Units
4. Hafta Computers and Software Terms
5. Hafta Operating Systems
6. Hafta Computer Programming
7. Hafta Data, Information and Databases
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Networks, Telecommunications, Internet and Wireless Technology
10. Hafta Information Technologies
11. Hafta Decision Support Systems
12. Hafta Enteprise Resource Planning
13. Hafta Grid and Cloud Computing
14. Hafta General Evaluation
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Management Information Systems: Managing The Digital Firm. Jane P. Laudon / Kenneth C. Laudon, Pearson
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

4

  

 

  

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Contribution Level : 1 Very low    2 Low     3 Medium     4 High      5 Very High