ULT 305


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
E-TİCARET ULT 305 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşması ile ortaya çıkan elektronik pazar yapısı içerisinde işletmeler ve tüketiciler için fırsat ve tehditleri, yeni işletmecilik anlayışları ve uygulamalarını incelemektir.
Dersin İçeriği Elektronik ticaret hakkında genel bilgiler: tanım, teori, pratik, prensipler, strateji, yazılımlar, güvenlik ve uygulamalar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; • E-ticaret ve e-iş ile ilgili temel kavramları ayırt eder. • E-ticaret uygulamaları için gerekli altyapıyı organize eder. • E-ticaret uygulama geliştirme süreçlerini listeler. • E-ticaret uygulamalarında kullanılan güvenlik yöntemlerini kullanır. • E-ticaret pazarlama kavramlarını listeler. • E-ticaret uygulaması geliştirme için gerekli yazılım geliştirme araçlarını kullanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret
2. Hafta Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret
3. Hafta Elektronik Ticaretin Altyapısı
4. Hafta Elektronik Ticaretin Altyapısı
5. Hafta Elektronik Ticarette Güvenlik
6. Hafta E-Pazarlama
7. Hafta Elektronik Ticaret ve ilgili Hukuki Düzenlemeler
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Elektronik Ticaret ve ilgili Hukuki Düzenlemeler
10. Hafta Elektronik Ticaret ve Vergilendirme
11. Hafta Elektronik Ticaret ve Vergilendirme
12. Hafta Elektronik Ticaret ve Lojistik
13. Hafta Elektronik Ticaret ve Lojistik
14. Hafta Elektronik Ticaret ve Bilgi Sistemleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ELEKTRONİK TİCARET.2013. T.C. ANADOLU ÜN‹VERSİTESİ YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ⁄RETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1742
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

3

2

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek