YBS 407


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ YBS 407 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilgisayar sistemleri, ağları ve uygulamaları için güvenlik analizi, tasarımı ve gerçekleme becerisinin kazandırılması.
Dersin İçeriği Bilgisayar sistemleri ve bilgisayar ağları ile bu yapıları kullanan uygulamalar kapsamında güvenlik kavramının ve güvenliği oluşturan unsurların incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Öğrenci, bilgisayar sistemleri, ağları ve uygulamaları için temel güvenlik kavramlarına hakim olabilecektir. 2.Öğrenciler bilgisayar sistemlerinin güvenliğini tarif edebilecek ve analiz edebileceklerdir. 3.Öğrenci, bilgisayar sistemlerinde, ağlarında ve uygulamalarında güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli olan uygulamalar gerçekleştirebilecektir. 4.Öğrenciler işletim sistemleri ve uygulamalar ile ilgili güvenlik problemlerini ve ilgili çözümleri öğreneceklerdir. 5.Öğrenci, sistemlerdeki mevcut yapılar için güvenlik değerlendirmesi yapabilecek ve hangi tedbirleri almaları gerektiğini öğreneceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Güvenliğe giriş ve güvenlik kavramlarının incelenmesi
2. Hafta Güvenliği oluşturan unsurlara genel bakış
3. Hafta Güvenliği oluşturan unsurlara genel bakış
4. Hafta Kriptografi ve güvenlikte kriptografinin yeri
5. Hafta Kriptografi ve güvenlikte kriptografinin yeri
6. Hafta Ağ güvenliği
7. Hafta İşletim sistemleri güvenliği
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Web uygulama güvenliği
10. Hafta Web uygulama güvenliği
11. Hafta Kimlik yönetiminde güvenlik
12. Hafta Uygunluk ve sertifikasyon
13. Hafta Güvenlik İncelemeleri
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar •Cryptography and Network Security (4th Edition) Principles and Practices, William Stallings •Network Security Essentials: Applications and Standards (3rd Edition), William Stallings •Network Security: Private Communication in a Public World (2nd Edition), Charlie Kaufman
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek