TÜR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Dili I TÜR101 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Nefise Oya Toker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türk Dili dersinin amacı; kişiler ve kitleler arasındaki dil becerilerini artırmak, Türk Dili bilincini geliştirip; dil düşünce ilişkisinin önemini vurgulamak, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratmak, dilin yazılı ve sözlü anlatımda anlaşılır bir şekilde kullanılmasını kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Temel dil becerilerini üniversite öğrencilerinin düzeyi ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek. Doğru ve güzel ifadenin gelişmesini, dilin unsurlarını başarılı bir şekilde kullanmanın önemini öğretmek. İnsan ilişkilerinde ve iş yaşamında iyi ve doğru iletişim kurabilme; resmi yazışmaları eksiksiz ve yanlışsız yazabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Türkçeyi doğru ve etkin, konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişimi sağlayacak şekilde kullanabilme 2.Yazı dilinin özelliklerine, işleyiş ve kurallarına hakim olarak uygulama. 3.Metinler aracılığıyla söz varlığını geliştirebilme 4.Genel anlatım bozukluklarına dikkat ederek dili kullanabilme 5.Topluluk önünde sunum yapabilme becerisini geliştirme. 6.Düşündüğünü, okuduğunu, gözlem ve araştırmalarını sözlü ve yazılı aktarabilmeyi uygulama.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Ders içeriğinin İncelenmesi
2. Hafta Dil (tanımı, doğuşu, özellikleri)
3. Hafta Dil ve iletişim ilişkisi / dil ve kültür ilişkisi /dil ve düşünce ilişkisi
4. Hafta Dil ile ilgili diğer kavramlar: konuşma dili, yazı dili, şive, ağız, lehçe, meslek dili, grup dili
5. Hafta Türkçenin tarihi gelişimi
6. Hafta Türkçenin özellikleri Yapısal, Kaynaksal, Sözdizimsel özellikler
7. Hafta Türkçenin yazım özellikleri ve noktalama işaretleri
8. Hafta Türkçenin yazım özellikleri ve noktalama işaretleri
9. Hafta Dünya dillerinin sınıflandırılması
10. Hafta Türkçenin bugünkü durumu
11. Hafta Dil kullanımındaki yanlışlar. Anlam bakımından
12. Hafta Dil kullanımındaki yanlışlar. Yapı bakımından yanlışlar
13. Hafta Sözlü anlatım türleri (tek kişilik anlatımlar; bilgilendirme, konferans,seminer)
14. Hafta Öğrenci sunumları ve dersin değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ADALI, Oya (2003) .Anlamak ve Anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık AKSAN, Doğan (2000). Her yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dil Bili. Ankara: TDK Yayınları AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi yayınevi. AKSAN, Doğan (2000). Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi. BANGUOĞLU, Tahsin (2015). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar için Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık DEMİR, Nurettin; Emine, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ERGİN, Muharrem (2009). Üniversiteler İçinTürk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım. GÜNAY, Doğan (2003). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları. GÜNAY, Doğan (2004). Dil ve İletişim. İstanbul Multilingual Yayınları. KARAHAN, Leyla (1999). Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ yayınları. KAVCAR, Cahit (2009). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. KORKMAZ, Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri. Ankara: TDK Yayınları. ÖZDEMİR, Emin (2007). YazınsalTtürler. İstanbul: Bilgi Yayınevi. ÖZDEMİR, Emin (2010). Anlatım Sanatı/Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. UÇAR, İlhan (2007). İletişim Beden Dili ve Sunum Teknikleri. Ankara: Cantekin Matbaacılık. URAL, Birol (2006). Doğru ve Güzel Konuşma./Uygulama Ve Örneklerle. İstanbul: Hayat Yayıncılık. Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK Ve Türk Dil Derneği.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ÖÇ1

1

1

0

2

2

2

2

1

3

3

3

3

3

ÖÇ2

1

1

0

1

0

1

2

2

2

3

2

2

3

ÖÇ3

2

2

3

3

2

2

3

2

3

2

3

2

3

ÖÇ4

1

1

0

2

1

2

2

3

3

2

2

2

2

ÖÇ5

1

1

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

ÖÇ6

2

0

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

3

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek