TÜR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Dili I TUR101 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 14 28 56 - 2

Ders Sorumluları Okutman Nefise Oya Toker
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere Türk Dilinin özellikleriyle kuralları ve temel dilbilgisi verilir. Ayrıca, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak için uygulamalar yapılır.
Dersin İçeriği Türk Dili bilincinin geliştirilmesi; dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması, bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil-düşünce ilişkisinin geliştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Dilin niteliği ve özellikleri hakkında donanım sahibi olabilme; 2- Türkçe okuma, anlama ve anlatma, kendini ifade edebilme; 3- Sosyal bilimler öğrencilerine insan ilişkilerinde ve iş yaşamında iyi ve doğru iletişim kurabilme; 4- Resmi yazışmaları eksiksiz ve yanlışsız yapabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta - Dil (Tanımı, Özellikleri ve Nitelikleri), Anadil ve anadili kavramlarıyla dile ilişkin diğer kavramlar
2. Hafta - Anadil; ölçünlü dil (standart dil); lehçe, ağız, argo, özel diller (meslek dilleri, grup dilleri) - Konuşma Dili, Türkçenin Söyleyiş Özellikleri (Konuşma diline ilişkin kimi özelliklerin örneklerle anlatımı.)
3. Hafta - Yazı Dili ve Türkçenin Yazım Kuralları. - Vurgu, tonlama ve yabancı sözcüklerin vurgusu. - Türkçedeki sesler ve sesletimleri; Ezgi
4. Hafta - Noktalama İmleri (Düşüncelerin yazılı olarak aktarılışında anlaşılabilirlik açısından büyük önemi olan ( nokta, virgül vb) noktalama imlerinin örneklerle anlatımı.)
5. Hafta - Türkçenin Özellikleri. Yapısal Özellikleri, Kaynaksal Özellikleri, Anlamsal Özellikleri
6. Hafta - Anlatım Yolları
7. Hafta - Türkçenin Bugünkü Durumu - Türkçedeki yabancı sözcükler, Kısaltmalar - Dil Kullanımındaki Yanlışlar
8. Hafta - Anlam ve Yapı Bakımından Yanlışlar, Çeviri Yanlışları
9. Hafta - Anlatım ve Söyleyiş Bozuklukları
10. Hafta - Yanlış anlamda kullanma - Amaca uygun sözcük kullanma - Sözcüğü cümlede uygun yerde kullanma
11. Hafta - Resmi Yazışmalar ve Yazışma Teknikleri
12. Hafta - Dilekçe-özgeçmiş-başvuru yazısı
13. Hafta - Resmi Yazılar; Tutanak, Karar, Karar Özeti
14. Hafta - Çeşitli Ortamlarda Dilin Kullanımı (sunum, soru, açıklama vb)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Lecture notes
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ÖÇ1

2

 

3

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

ÖÇ2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek