PSİ208


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Araştırma Yöntemleri II PSİ 208 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 43 40 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. .Dr. Eda KARACAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerin incelenmesi ile bilimsel araştırmalarda etik ilke ve uygulamaların tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği Dersin kapsamını nicel (tarama, korelasyon, deneysel desenler) ve nitel veriye dayalı (içerik analizi) araştırma yöntemlerinin incelenmesi ile bir araştırma önerisinin hazırlanıp sunulması oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin araştırma yöntemleri ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Bilimsel araştırma türleri hakkında temel kavramları tanımlama, 2- Bir bilimsel araştırma sürecinin etik ilkelerini uygulama, 3- Bireysel ya da grup ile araştırma sorusu geliştirip uygulamasını yapma, 4- Bireysel ya da grup ile tasarlanan araştırma önerisini APA formatına uygun olarak rapor olarak hazırlama, 5- Araştırma desenleri ile istatistiksel analiz yöntemleri arasındaki ilişkileri belirleme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Bilimsel araştırma temelleri ve araştırma türleri I
3. Hafta Bilimsel araştırma temelleri ve araştırma türleri II
4. Hafta Deneysel Desen : Bağımsız Gruplar Deseni I
5. Hafta Deneysel Desen : Bağımsız Gruplar Deseni II
6. Hafta Deneysel Desen : Tekrarlı Ölçümler Deseni
7. Hafta Deneysel Desen : Karmaşık Desenler
8. Hafta Yarı Deneysel Desenler
9. Hafta Nedensellik, İç Geçerlik, Dış Geçerlik
10. Hafta Uygulamalı Araştırmalar
11. Hafta Araştırmayı Analiz Etme ve Raporlama
12. Hafta Araştırma Raporunu yazma: APA Yayın Klavuzları
13. Hafta Ders ve Araştırma Önerilerine Genel Bakış I
14. Hafta Ders ve Araştırma Önerilerine Genel Bakış II
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 20
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: 1) Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2014). Research methods in psychology. Boston: McGraw-Hill. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide Araştırma Yöntemleri (çev. Editörü: Doç. Dr. İlyas Göz). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Kaynaklar: 2) Gliner, J.A. & Morgan, G. A. (2000). Research Methods In Applied Settings: An Integrated Approach to Design and Analysis. London: Lawrance Erlbaum Associates. Gliner, J.A. & Morgan, G. A. & Leech, N.L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım (çev. Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 3) Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (12. Basım). Ankara: Pegem. 4) Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (4. Baskı). Ankara: Seçkin.
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

2

5

3

3

5

4

2

3

2

2

2

3

ÖÇ2

2

3

4

2

3

5

5

2

3

2

2

5

3

ÖÇ3

2

2

2

2

4

5

5

2

4

2

2

4

5

ÖÇ4

2

2

4

2

3

5

5

3

5

5

3

4

5

ÖÇ5

2

2

3

1

2

5

5

3

4

4

3

3

3

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek