PSİ103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Felsefeye Giriş PSİ103 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 83 125 3 4

Ders Sorumluları Doç. Dr. Rahşan Balamir Bektaş
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Felsefe nedir" sorusunun odağa alındığı bu derste, felsefede açıklama, temellendirme ve yorumlamanın nasıl yapıldığı, varlık felsefesi, bilgi felsefesi ve etik gibi felsefi dallar hakkında bilgiler verilerek gösterilmektedir.
Dersin İçeriği Temel felsefe problemleri ve felsefenin başlıca disiplinlerinin (bilgi, bilim, ontoloji, zihin, etik,din) tanıtılmasını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin felsefe ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Felsefi metinleri nasıl çözümleyebileceklerini öğrenirler. 2-Felsefi konularda eleştirel bir bakış edinirler. 3-Kuramsal ve pratik sorunlara dair yorumlama becerileri geliştirebilirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma . Felsefe nedir? Felsefenin önemli problemleri nelerdir?
2. Hafta Ontoloji, epistomoloji, bilgi felsefesinde rasyonalist ve emprist yaklaşımlar
3. Hafta Bilgi felsefesi: Rene Descartes, John Locke, David Hume
4. Hafta Bilgi felsefesi: George Berkeley, Immanuel Kant
5. Hafta Tanrı problemi (Din felsefesi) – Tanrının varlığına ilişkin kanıtlar:ontolojik kanıt, kosmoolojik kanıt, ilk neden
6. Hafta Tanrı problemi (Din felsefesi)–Tanrının varlığına ilişkin kanıtlar,Kötülük problemi
7. Hafta Etik -Doğal Hukuk,Faydacılık, Kategorik Buyruk
8. Hafta Etik özgürlük ve deternizm
9. Hafta Siyaset felsefesi, ideal devlet(toplum) , adalet teorileri
10. Hafta Siyaset felsefesi,Toplumsal sözleşme ve politik sistem
11. Hafta Bilim felsefesi, bilimsel metod, positivizm ve bilimsel realizm
12. Hafta Bilim felsefesi, Yeni yaklaşım,, sosyal inşacılık
13. Hafta Zihin felsefesi. Zihin ve beden arasındaki ilişki
14. Hafta Varoluşculuk,fenomenoloji,Yapısalcılık, Postmodernizm
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yazıcı, S. (1996).Introduction to Philosophy, Alfa Basım Yayım Dağıtım. Istanbul, Turkey.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ÖÇ4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek