BİO101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Genel Biyoloji BİO101 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 58 100 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Gör. Kutluhan ERTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Canlıların temel özelliklerinin kavramsal düzeyde verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere canlılığın kökeni, evrenin oluşumu, endosimbiyotik hipotez; Hücre, hücre organelleri, hücrenin kimyasal yapısı; Karbonhidratlar, proteinler, lipidler, nükleik asitler; Hücre metabolizması ve Enzimler, Mutasyonlar; Protein sentezi; Eukaryot ve prokaryot hücre; Hücre döngüsü, mitoz, mayoz bölünme Dokular; Üreme ve gelişme; Mendel Genetiği; Sinir sisteminin evrimi ve çeşitliliği; Davranış Biyolojisi konuları öğretilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenci 1. Evrenin ve canlılığın nasıl oluştuğunu, 2. Canlının temel taşı olan hücre yapısını ve bileşenlerini, 3. Protein sentezini, Eukaryot ve prokaryot hücrelerin farklılıklarını, 4. Hücre döngüsünü, mitoz ve mayoz bölünmenin nasıl gerçekleştiğini, 5. Canlı vücudundaki dokuların yapı ve işlevlerini, 6. Çoğalma tiplerini ve embriyonal gelişimi, 7. Temel genetik kavramlarını, 8. Sinir sisteminin evrimi 9.Sinir sisteminin yapısını ve organizasyonunu 10. Canlı davranışlarının temelinde yatan olayları ve davranış biçimlerini açıklayabilecek, tartışabilecek ve yorumlayabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Organik ve Anorganik evrim; evrenin oluşumu, atmosferin oluşumu ve oksijensiz evre, moleküler oluşum ve hücresel evrim, oksijenli solunuma geçiş ve mitokondrilerin evrimi, canlıların ortak özellikleri.
2. Hafta Organik ve Anorganik evrim; evrenin oluşumu, atmosferin oluşumu ve oksijensiz evre, moleküler oluşum ve hücresel evrim, oksijenli solunuma geçiş ve mitokondrilerin evrimi, canlıların ortak özellikleri.
3. Hafta Hücre; prokaryot ve ökaryot hücrelerin temel yapıları, hücre zarı ve işlevleri, hücre zarında madde taşınımı, hücre organelleri yapı ve işlevleri.
4. Hafta Nükleik asitler; DNA, RNA. Protein sentezi; replikasyon, translasyon, transkripsiyon. Mutasyonlar; çeşitleri ve etkileri
5. Hafta Nükleik asitler; DNA, RNA. Protein sentezi; replikasyon, translasyon, transkripsiyon. Mutasyonlar; çeşitleri ve etkileri
6. Hafta Hücre metabolizması ve Enzimler; yağ ve protein metabolizması, enzimlerin çalışma ilkeleri ve etkileyen faktörler, bazı kalıtsal metabolik hastalıkların temeli ve etkisi.
7. Hafta Dokular; Epitel doku, Bağ dokusu, Kan dokusu; kan pıhtılaşması, bağışıklık, kan grupları
8. Hafta Dokular; Kıkırdak doku, Kemik doku, Kas dokusu, Sinir doku.
9. Hafta Üreme ve gelişme; hücre döngüsü, mitoz ve mayoz bölünme, spermatogenez ve oogenez.
10. Hafta Döllenme ve embriyonal gelişim; döllenme tipleri, zigot gelişimi, ikizlilik.
11. Hafta Kalıtımın temel ilkeleri; mendel yasaları, genler ve alleler, monohibrit çaprazlama, genetik olasılık, genotip hesaplaması ve eşey tayini.
12. Hafta Sinir sisteminin evrimi ve çeşitliliği; İnsan sinir sistemi ve çalışma dinamiği
13. Hafta Davranış biyolojisi; davranış ve belleğin evrimi, refleksler, davranış şekillerini ortaya çıkaran uyartı ve işaretler.
14. Hafta Davranış biyolojisi; davranışı araştırma yöntemleri, davranış belirleyiciler, davranış şekilleri, devirsel davranış ve biyolojik zaman ayarı, toplumsal davranış.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Ders Sorumlusu Tarafından Hazırlanan Powerpoint Sunuları Önerilen Ek Kaynaklar: Ali Demirsoy Yaşamın Temel Kuralları (1985), Genel Biyoloji Kısım I. N.A. Campbell, J.B. Reece, (2011). Biyoloji (Çeviri Editörü: Ertunç Gündüz), Palme Yayınevi. E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin - Biology, P.H. Raven, G.B. Johnson, J.B. Losos, S.R. Singer (2002), Biology
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

4

 

4

3

4

 

4

3

3

4

4

ÖÇ2

 

4

4

 

4

3

4

 

4

3

4

4

4

ÖÇ3

 

4

4

 

4

3

4

 

4

3

3

4

4

ÖÇ4

 

4

4

 

4

3

4

 

4

3

3

4

4

ÖÇ5

 

4

4

 

4

4

4

 

4

3

3

4

4

ÖÇ6

 

4

4

 

4

4

4

 

4

3

3

4

4

ÖÇ7

 

4

4

4

4

4

4

 

4

3

4

4

4

ÖÇ8

 

4

4

4

4

4

4

 

4

3

4

4

4

ÖÇ9

 

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

ÖÇ10

 

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek