İST210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İstatistik Paket Program ve Uygulamaları İST210 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Elmas Burcu MAMAK EKİNCİ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İstatistiksel yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak. İstatistiksel yazılım paketlerinden birisi olan SPSS ile veri çözümlemesi yapabilmek.
Dersin İçeriği İstatistik konusunda bilgi sahibi olan öğrencilerin SPSS paket programını kullanarak veri analizi yapabilmelerini sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin istatistik paket programları ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Verileri istatistik paket programına girebilmesi ve paket programlar arasında veri aktarımı yapabilmesi 2- Parametrik test varsayımlarını analiz edebilmesi 3- Uygun testi seçerek ilgili paket programda analiz yapabilmesi 4- Paket programdan elde edilen çıktıları yorumlayabilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta SPSS paket programına giriş, programın menüleri
2. Hafta Ölçme düzeyleri, Değişken ve Veri Tipleri
3. Hafta Veri Girişi, Betimsel İstatistiklerin Hesaplanması
4. Hafta Nicel ve Nitel Verilerin Frekans Tablolarının Oluşturulması ve Grafik Çizimİ
5. Hafta Örnek Seçimi, Çapraz Tabloların Oluşturulması.Örnek Seçimi, Çapraz Tabloların Oluşturulması
6. Hafta Parametrik Testler 1 (Tek örneklem, bağımsız grup karşılatırmaları)
7. Hafta Parametrik Testler 2 (Bağımlı grup karşılaştırmaları)
8. Hafta Uyum iyiliği testleri (Ki-kare Uyum İyiliği Testi, Kolmogorov-Simirnov Uyum İyiliği Testi)
9. Hafta Uyum iyiliği testleri (Ki-kare Uyum İyiliği Testi, Kolmogorov-Simirnov Uyum İyiliği Testi)
10. Hafta Parametrik Olmayan Testler (Tek örneklem, bağımsız grup karşılatırmaları)
11. Hafta Parametrik Olmayan Testler (Bağımlı grup karşılaştırmaları)
12. Hafta Korelasyon analizi
13. Hafta Regresyon Analizi
14. Hafta Regresyon Analizi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Akgül, A. (2003). Tıbbı araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri, SPSS uygulamaları. • Özdamar, K., (1999), Paket Programlar ile İstatistiksel veri analizi Çok değişkenli analizler, Kaan Kitabevi. • D.R.Cox and E.J.Snell, (1981),Applied Statistics; Principles and Examples, SecondEdition, London, Newyork. • Joaquim P. Marques de Sá, (2007), Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R, Springer • George D., Mallery P.,(2003), SPSS for Windows Step by Step, Pearson Education. Gamgam, H., ALTUNKAYNAK, B., (2008), Parametrik Olmayan Yöntemler-SPSS Uygulamalı, Gazi Kitabevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

 

 

3

3

 

 

5

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

3

4

 

 

3

 

 

 

ÖÇ3

 

 

3

 

 

3

3

 

 

3

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek