İST210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İstatistik Paket Program ve Uygulamaları İST210 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
21 21 73 10 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan ALHAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İstatistiksel yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak. İstatistiksel yazılım paketlerinden birisi olan SPSS ile veri çözümlemesi yapabilmek.
Dersin İçeriği İstatistik konusunda bilgi sahibi olan öğrencilerin SPSS paket programını kullanarak veri analizi yapabilmelerini sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin istatistik paket programları ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Verileri istatistik paket programına girebilmesi ve paket programlar arasında veri aktarımı yapabilmesi 2- Parametrik test varsayımlarını analiz edebilmesi 3- Uygun testi seçerek ilgili paket programda analiz yapabilmesi 4- Paket programdan elde edilen çıktıları yorumlayabilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel istatistik kavramlar, değişken tipleri ve ölçme düzeyleri
2. Hafta Çalışmanın tasarlanması
3. Hafta Veri dosyası oluşturmak: SPSS menüleri, veri girişi, değişkenlerin düzenlenmesi, değiştirilmesi (yeniden kodlanması ve hesaplanması vs.), örneklem seçimi Veri tarama ve temizleme
4. Hafta Veri tarama ve temizleme
5. Hafta Betimsel istatistiklerin hesaplanması, nicel ve nitel verilerin frekans tablolarının oluşturulması
6. Hafta Grafik çizimi, çapraz tabloların oluşturulması
7. Hafta Verileri keşfetmek (Normallik analizi), verilerin manipülasyonu ve doğru istatistiği seçme
8. Hafta Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için kullanılan istatistiksel teknikler: Korelasyon
9. Hafta Grupları kıyaslamak için kullanılan istatistiksel teknikler: Ki-Kare testi
10. Hafta Grupları kıyaslamak için kullanılan istatistiksel teknikler: Bağımsız gruplar için t-testi
11. Hafta Grupları kıyaslamak için kullanılan istatistiksel teknikler: Mann-Whitney U testi
12. Hafta Grupları kıyaslamak için kullanılan istatistiksel teknikler: Bağımlı gruplar için t-testi
13. Hafta Grupları kıyaslamak için kullanılan istatistiksel teknikler: Wilcoxon testi
14. Hafta Grupları kıyaslamak için kullanılan istatistiksel teknikler: Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dersin Kİtabı: • Pallant J., (2016). SPSS Kullanma Kılavuzu, SPSS ile Adım Adım Veri Analizi, Anı Yayıncılık. • Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual: A Step By Step Guide to Data Analysis Using SPSS Program (6th ed.). London, UK: McGraw-Hill Education. Kaynaklar: • Green, Samuel B._ Salkind, Neil J - Using SPSS for Windows and Macintosh analyzing and understanding data (2014, Pearson) • Akgül, A. (2003). Tıbbı araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri, SPSS uygulamaları. • Alpar, R. (2014). Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik, Detay Yayıncılık. • Can, A., SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi • Gamgam, H., Altunkaynak, B., (2008), Parametrik Olmayan Yöntemler-SPSS Uygulamalı, Gazi Kitabevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

 

 

3

4

 

 

5

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

3

4

 

 

5

 

 

 

ÖÇ3

 

 

3

 

 

3

5

 

5

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

5

 

 5

5

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek