IST104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Introduction to Computer IST104 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 28 50 120 3 4

Ders Sorumluları Doç. Dr. Alaattin Parlakkılıç - Yrd. Doç. Dr. Mesut Ünlü
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere temel bilgi teknolojilerinin kullanımını öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği temel bilgisayar ve internet kullanımı, web sayfası hazırlama ve tasarım gibi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ile ilgili uygulamalardan oluşmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Kendi alanında teknoloji kullanımı ile ilgili temel terimleri tanımlayabilme 2- Bilgisayar türleri ve işlevlerini tanımlayabilme 3- Bilgisayarı güvenli şekilde açıp kapatabilme, uygulama programlarını kullanabilme 4- Ofis yazılımlarını eğitim amaçlı kullanabilme 5- İnternet teknolojileri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olma 6- Web tabanlı hazır hizmetleri kullanarak Blog sayfası hazırlayabilme 7- Web tabanlı hazır hizmetleri kullanarak online sunum hazırlayabilme 8- Web tabanlı hazır hizmetleri kullanarak web sayfası hazırlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel bilgiler,
2. Hafta İnternet kullanımı,
3. Hafta Bilgisayar Donanımı,
4. Hafta İşletim sistemleri,
5. Hafta Ofis uygulamaları - Kelime işlemci
6. Hafta Ofis uygulamaları - Tablo işlemci
7. Hafta Ofis uygulamaları - Sunum yazılımları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Google uygulamaları
10. Hafta Google uygulamaları
11. Hafta Blog Hazırlama
12. Hafta Ofis Uygulamaları - Web sayfası hazırlama
13. Hafta Ofis Uygulamaları - Web sayfası hazırlama
14. Hafta Uygulama yazılımları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 10
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 30
Projeler/Alan Çalışması (%) 30
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 20
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Programlar: Windows ve Linux işletim sistemleri, Ofis programları, İnternet tarayıcıları Diğer: İnternet üzerindeki kaynaklar, Dersin internet sitesindeki kaynaklar, Donanım ürünleri
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

ÖÇ1

3

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek