PSİ303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Testler I PSİ303 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikolojik değerlendirme tekniklerinin geliştirilme ve uygun testlerin seçimine, testlerin uygulama ve yorumlanmasına yönelik bilgilerin aktarılması.
Dersin İçeriği Bu derste genel olarak psikolojik değerlendirmede temel ilkeler vurgulanmaktadır. Ayrıca Klinik Psikolojiye özgü olarak, alanda ve araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan bazı testlerin (Rorscach, TAT, MMPI vb.) uygulama, puanlama ve yorumlamalarına yönelik giriş bilgisi de verilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin psikolojik testler ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Psikolojik Testlerin tanımını ve, tarihsel süreç içerisinde tanım ve kullanımdaki değişimleri kavrayabilme 2- Psikolojik Testlerin uygun kullanımı için gerekli olan psikometrik özellikleri kavrayabilme ve bu özelliklerin uygulama ve araştırmalardaki önemini algılayabilme 3- Psikolojik Testlerin seçimine ve kullanımına yönelik etik kurallar hakkında bilgi sahibi olma 4- Klinik Psikoloji alanında yaygın olarak kullanılan testler, özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olma 5- Klinik Psikoloji alanında en yaygın olarak kullanılan testlerden biri olan MMPI testinin uygulama, puanlama ve yorumlaması konusunda yeterlik kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikolojik Testler Temel Konular: Test Tanımı ve Değerlendirmede Tarihsel Süreçler
2. Hafta Psikolojik Testler Temel Konular: Testlerin Sınıflandırılması
3. Hafta Psikolojik Testler Temel Konular: Geçerlik, Güvenirlik ve Standardizasyon
4. Hafta Psikolojik Testler Temel Konular: Geçerlik, Güvenirlik ve Standardizasyon
5. Hafta Psikolojik Testler Temel Konular: Test Sonuçlarını Etkileyen Dış Faktörler
6. Hafta Psikolojik Testler Temel Konular: Etik
7. Hafta Projektif Testler: Rorscach
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Projektif Testler: Tematik Algı Testi
10. Hafta Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri – Tanım, Gelişim ve Psikometrik Özellikler
11. Hafta Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri – Profil çıkartma
12. Hafta Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri – Rapor yazma
13. Hafta Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri – Uygulama
14. Hafta Rapor Yazımı ve Sonuçların Paylaşılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ceyhun, B & Oral, N. (2003). Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri – Değerlendirme Kitabı. Çizgi Tıp Ktb. Groth-Marnat, G. (1990).Handbook of Psychological Assessment. John Wiley & Sons: New York.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

5

2

 

 

 

 

 

2

 

ÖÇ2

5

 

5

 

 

4

5

4

 

 

 

 

 

ÖÇ3

1

 

2

 

 

2

 

 

1

 

 

5

 

ÖÇ4

 

 

3

 

 

1

 

3

1

 

 

3

 

ÖÇ5

 

 

3

 

 

 

 

 

 

5

 

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek