PSİ210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilişsel Psikoloji PSİ210 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı bilişsel psikolojinin duyum, algı, dikkat, bellek dil gibi temel kavramlarını tanımak, bu kavramların dayandığı kuramları tartışmak, öğrendiği bilgileri günlük yaşamın uyarlayabilmek ve bilişsel psikolojideki farklı araştırma bulgularının nasıl değerlendirilebileceğini göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders insan zihninin içerdiği bilişsel süreçleri ele almaktadır ki bunlar dikkat, algı, hafıza, yürütücü fonksiyonlar, yaratıcılık ve problem çözme, dil, duygulanım ve zekâ olarak sıralanabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bu ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Beyin ve insan davranışı arasındaki ilişkinin farkına varır. 2. Bilişsel psikolojinin temel kavramlarını açıklar. 3. Duyum, algı, dikkat, öğrenme, bellek ve yönetici işlevler gibi bilişsel süreçlerin temel özelliklerini sıralar. 4. Bilişsel işlevlere yönelik geliştirilmiş olan teorileri karşılaştırır. 5. Kendi bilişsel süreçlerimizi geliştirmek için sınıfta edindiğimiz bilgileri uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders 1: Derse Giriş-Tanıtım
2. Hafta Merkezi Sinir Sistemi: Beyin Bölge ve Fonksiyonları
3. Hafta Çevresel Sinir Sistemi
4. Hafta Dikkat: Dikkat Kuramları, Dikkat Türleri, Dikkat Bozuklukları ve Dikkati Araştırma ve/veya Değerlendirme Yolları
5. Hafta Duyum ve Algı I: Tanımlar, Türleri, Kuramsal Yaklaşım
6. Hafta Duyum ve Algı II: Algısal Bozukluklar ve Algıyı Araştırma ve/veya Değerlendirme Yollar
7. Hafta Bellek I: Tanımlar, Türleri, Kuramsal Yaklaşım
8. Hafta Bellek II: Bellek Bozukluklar ve Belleği Araştırma ve/veya Değerlendirme Yolları
9. Hafta Çalışma Belleği: Tanımlar, Kuramsal Yaklaşım, Araştırma ve/veya Değerlendirme Yolları
10. Hafta Yönetici İşlevler: Tanımlar, Türleri, Bozuklukları ve Araştırma ve/veya Değerlendirme Yolları
11. Hafta Zeka I: Tanımlar, Türleri, Kuramsal Yaklaşım
12. Hafta Zeka II: Zeka Testleri
13. Hafta Bilişsel Fonksiyonların Değerlendirme Yöntemleri
14. Hafta Ders14: Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar * Ders sorumlusu tarafından hazırlanan power point sunular * Ders sorumlusu tarafından önerilen makale ve videolar Önerilen Ek Kaynaklar * Karakaş S. (eds) (2008). Kognitif Nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel * Karakaş S, İrkeç C, Yüksel N(2003). Beyin ve Nöropsikoloji * Mesulam MM (2000) M. M. (Ed.), Principles of behavioral neurology (pp. 125-168). Philadelphia: Davis. * Smith, EE & Kosslyn, SM (2014). Bilişsel Psikoloji (Çev. Ed. Muzaffer Şahin). Nobel Akademik Yayıncılık. * Goldstein, EB (2013). Bilişsel Psikoloji. (Çev. Okhan Gündüz). Kaknüs Yayınları. Önerilen Kaynaklar * Solso RL, Maclin MK, Maclin, OH (2011). Bilişsel Psikoloji. (Çev. Ed. Ayşe Ayçiçeği-Dinn). 4. Baskı. Kitabevi Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

  

PY1 

PY2 

PY3 

PY4 

PY5 

PY6 

PY7 

PY8 

PY9 

PY10 

PY11 

PY12 

PY13 

ÖÇ1 

ÖÇ2 

ÖÇ3 

ÖÇ4 

ÖÇ5 

 

         * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek