PSİ210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Deneysel Psikoloji: Bilişsel Psikoloji PSİ210 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilişsel psikolojinin temel kavramlarını tanıtıp, zihnin nasıl çalıştığını bilimsel temellerle ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği Bu ders insan zihninin içerdiği bilişsel süreçleri ele almaktadır ki bunlar dikkat, algı, hafıza, yürütücü fonksiyonlar, yaratıcılık ve problem çözme, dil, duygulanım ve zeka olarak sıralanabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bu ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Bilişsel psikoloji alanının temel kavramlarını tanımlayabilme 2. Bilişsel psikolojisinin geçmişinin ve tarihini kavrayabilme 2. Bilişsel Psikolojinin temel konularını (Dikkat, algı, bellek,yönetici işlevler...) açıklamada kullanılan teori ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olma. 4. Bilişin normal ve anormal insan davranışını nasıl etkileiğini açıklayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders 1: Derse Giriş-Tanıtım
2. Hafta Ders2: Beyin ve Biliş
3. Hafta Ders3: Dikkat, Dikkat Bozuklukları ve Dikkati Araştırma ve/veya Değerlendirme Yolları
4. Hafta Ders4: Duyum ve Algı
5. Hafta Ders5: Algı, Algısal Bozukluklar ve Algıyı Araştırma ve/veya Değerlendirme Yolları
6. Hafta Ders6: Hafıza-I (Hafızanın yapısı, Bilgi İşlem Modeli)
7. Hafta Ders7: Hafıza-II (Hafıza türleri)
8. Hafta Ders8: Hafıza-III (Hafıza Bozulukları ve Hafızayı Araştırma ve/veya Değerlendirme Yolları)
9. Hafta Ders9: Yürütücü Fonksiyonlar, Bozuklukları ve Araştırma ve/veya Değerlendirme Yolları
10. Hafta Ders10: Yaratıcılık ve Problem Çözme
11. Hafta Ders11: Dil, Bozuklukları ve Araştırma ve/veya Değerlendirme Yolları
12. Hafta Ders12 Duygu
13. Hafta Ders13: Zeka
14. Hafta Ders14: Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Karakaş S. (eds) (2008). Kognitif Nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel Mesulam MM (2000) M. M. (Ed.), Principles of behavioral neurology (pp. 125-168). Philadelphia: Davis.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖC1

4

4

3

4

2

 

 

2

2

1

2

 

 

ÖÇ2

 

3

4

2

5

 

 

 

1

 

 

 

 

ÖÇ3

4

3

3

4

3

2

 

3

3

 

2

1

1

ÖÇ4

1

1

4

 

 

 

 

4

 

 

5

3

4

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek