PSI202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Developmental Psychology II PSİ202 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Associate Professor Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı yaşam boyu gelişim yaklaşımının tanıtılması ve ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gelişimsel dönemlerinin incelenmesidir.
Dersin İçeriği Gelişim psikolojisi insanın, döllenmeden ölüme kadar olan yaşam sürecindeki değişim örüntülerini inceleyen psikolojinin alt alanıdır. Bu ders kapsamında yaşam boyu gelişim sürecinin ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel örüntüleri incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin gelişim psikolojisi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Yaşam boyu gelişim yaklaşımının temel kavram ve kuramlarını tanımlayabilme, 2- Ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel değişim örüntülerini tanımlayabilme, 3- Çevresel ve bireysel faktörlerin yaşam süreci boyunca insan gelişimine etkilerini değerlendirebilme, 4- Kuram ve araştırma bulguları çerçevesinde yaşam boyu gelişim sürecini tanımlayabilme, 5- İzlenen konular ile ilgili literatür taraması yapabilme, 6- Gelişimsel dönemleri bir bütün olarak anlayabilme, 7- Eleştirel ve analitik düşünebilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Ergenlik dönemi fiziksel ve bilişsel gelişim
3. Hafta Ergenlik dönemi sosyo-duygusal gelişim
4. Hafta Ergenlik dönemi sosyo-duygusal gelişim
5. Hafta Erken yetişkinlik dönemi fiziksel ve bilişsel gelişim
6. Hafta Erken yetişkinlik sosyo-duygusal gelişim
7. Hafta Orta yetişkinlikte fiziksel ve bilişsel gelişim
8. Hafta Orta yetişkinlikte sosyo-duygusal gelişim
9. Hafta Orta yetişkinlikte sosyo-duygusal gelişim
10. Hafta Son yetişkinlikte fiziksel gelişim
11. Hafta Son yetişkinlikte bilişsel gelişim
12. Hafta Son yetişkinlikte sosyo-duygusal gelişim
13. Hafta Ölüm ve yas
14. Hafta Dersin değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Santrock, J. W.(2012). Yaşam boyu gelişim: Gelişim Psikolojisi (13. Basım). Çev.Ed. G.Yüksel. Ankara: Nobel. - Berk, L. E. (2007). Development Through the Life Span (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. - Broderick, P. C. & Blewit, P. (2003). The Life Span: Human Development for Helping Professionals. New Jersey: Merrill/Prentice Hall.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

3

1

2

3

4

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ6

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek