PSI202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Developmental Psychology II PSI202 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Associate Professor Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, döllenmeden ölüme kadar olan yaşam sürecindeki değişim örüntülerini inceleyen bilim dalı olan gelişim psikolojisi alanını yaşam boyu gelişim yaklaşımı çerçevesinde tanıtmaktır. Öğrencileri gelişim psikolojisi alanındaki temel ve güncel yöntem, çalışma ve bulgularla tanıştırmak da dersin hedefleri arasındadır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında ergenlik, ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik (yaşlılık) dönemlerinde fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal değişimlerin özellikleri ile ölüm ve yas konuları incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1-Gelişim psikolojisi hakkındaki temel kavramları ve kuramları tanımlar, 2-Gelişim psikolojisi alanı ile ilgili araştırma yöntemlerini ve etik ilkeleri değerlendirir, 3-Ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin fiziksel, sosyo-duygusal ve bilişsel özelliklerini özetler, 4- Ergenlik ve yetişkinlik dönemi ile ilgili güncel çalışmaları değerlendir, 5-Bireysel, sosyal ve kültürel faktörlerin yetişkin gelişimi üzerindeki etkilerini ilişkilendirir 6-Ölüm ve yas sürecini tanımlar,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bölüm 11- Ergenlikte Fiziksel Gelişim
2. Hafta Bölüm 11- Ergenlikte Bilişsel Gelişim
3. Hafta Bölüm 12- Ergenlikte Sosyo-Duygusal Gelişim
4. Hafta Beliren Yetişkinlik Dönemi
5. Hafta Bölüm 13- Genç Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
6. Hafta Bölüm 14- Genç Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim
7. Hafta Bölüm 15- Orta Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
8. Hafta Ara Sınav (Vize)
9. Hafta Bölüm 16- Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim
10. Hafta Bölüm 17- İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel Gelişim
11. Hafta Bölüm 18- İleri Yetişkinlik Döneminde Bilişsel Gelişim
12. Hafta Bölüm 19- İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim
13. Hafta Bölüm 20: Ölüm ve yas
14. Hafta Tekrar ve Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Santrock, J. (2017). Life-span development (16th.Ed.). New York: McGraw Hill Company.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/alan uygulaması bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

LO1

5

5

5

4

5

4

3

2

2

1

2

2

2

LO2

5

4

5

3

5

5

4

2

2

2

2

5

2

LO3

5

3

4

4

5

3

1

2

2

1

3

3

2

LO4

1

1

3

2

1

2

3

1

4

2

2

2

2

LO5

3

2

4

4

2

1

2

2

2

1

3

2

2

LO6

4

3

2

2

1

1

1

3

2

1

2

2

2

 * Contribution Level :  1 Very low    2 Low    3 Medium    4 High    5 Very High