PSI202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Developmental Psychology II PSI202 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Associate Professor Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders gelişim psikolojisi alanını yaşam boyu gelişim yaklaşımı ile tanıtılması ve ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özelliklerini içermektedir..
Dersin İçeriği Gelişim psikolojisi insanın döllenmeden ölüme kadar olan yaşam sürecindeki değişim örüntülerini inceleyen psikolojinin alt alanıdır. Bu ders kapsamında yaşam boyu gelişim sürecinin ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin fiziksel, sosyali duygusal ve bilişsel gelişim örüntüleri incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin gelişim psikolojisi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-) Gelişim psikoloji alanı ile ilişki kuramları ve yaşam boyu gelişim yaklaşımını açıklayabilir, 2-) Ergenlik dönemini tanımlayabilir, fiziksel, sosyo-duygusal ve bilişsel özelliklerini açıklayabilir, 3-) Yetişkinlik dönemini tanımlayabilir ve ilk, orta ve geç yetişkinlik dönemi fiziksel, sosyo-duygusal ve bilişsel özelliklerini açıklayabilir, 4-) Ölüm ve yas sürecini tanımlayabilir 5-) Bireysel, sosyal ve kültürel faktörlerin yetişkin gelişimi üzerindeki etkileri ilişkilendirebilir, 6-) Ergenlik ve yetişkinlik dönemi ile ilgili güncel çalışmaları değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yaşam boyu gelişim yaklaşımının tanıtılması
2. Hafta Bölüm 11: Ergenlik dönemi fiziksel gelişim
3. Hafta Bölüm 11: Ergenlik dönemi bilişsel gelişim
4. Hafta Bölüm 12: Ergenlik dönemi sosyo-duygusal gelişim
5. Hafta Bölüm 12: Ergenlik dönemi sosyo-duygusal gelişim
6. Hafta Bölüm 13: Genç yetişkinlik fiziksel ve bilişsel gelişimi
7. Hafta Bölüm 14: Genç yetişkinlik sosyo-duygusal gelişimi
8. Hafta Bölüm 15: Orta yetişkinlik fiziksel ve bilişsel gelişimi
9. Hafta Bölüm 16: Orta yetişkinlik sosyo-duygusal duygusal gelişimi
10. Hafta Bölüm 17: Geç yetişkinlik dönemi fiziksel gelişimi
11. Hafta Bölüm 18: Geç yetişkinlik dönemi bilişsel gelişimi
12. Hafta Bölüm 19: Geç yetişkinlik dönemi sosyo-duygusal duygusal gelişim
13. Hafta Bölüm 20: Ölüm ve yas
14. Hafta Ders tekrarı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı Santrock, J. (2017). Life-span development (16th. Ed.). New York: McGraw Hill Company. Yardımcı kaynaklar; Berk, L. E. (2007). Development Through the Life Span (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. Broderick, P. C. & Blewit, P. (2003). The Life Span: Human Development for Helping Professionals. New Jersey: Merrill/Prentice Hall.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

3

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

4

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek