PSİ312


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilişsel Gelişim PSİ312 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 42 41 125 3 5

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilişsel gelişimin çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerindeki örüntüsünü incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında bilişsel gelişimi açıklayan kuramlar tanıtılarak, problem çözme, bellek, dil, nedensellik kurma gibi bilişsel süreçlerin gelişimsel özellikleri irdelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Bilişsel gelişim alanının temel kavram ve kuramlarını tanır, 2- Bilişsel süreçlerin gelişimsel özelliklerini ayırt eder, 3- Biyolojik ve deneyimsel etkilere bağlı olarak bilişsel süreçlerdeki farklılıkları tanımlar, 4- Bilişsel gelişimle ilgili güncel konuları değerlendirir, 5- Güncel araştırma bulguları ile araştırma önerisi tasarlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Bilişsel gelişim nedir?
3. Hafta Piaget Bilişsel Gelişim Kuramına Giriş
4. Hafta Piaget Bilişsel Gelişim Kuramı- Neo-Piagetian
5. Hafta Vygotsky Sosyal-kültürel Bilişsel Gelişim Kuramı
6. Hafta Bilgi İşlem Kuramı
7. Hafta Bilgi İşlem Kuramı
8. Hafta Ara Sınav (Vize)
9. Hafta Zeka
10. Hafta Dil Gelişimi
11. Hafta Sosyal biliş gelişimi
12. Hafta Ahlak Gelişimi
13. Hafta Öğrenci seminerleri
14. Hafta Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 50
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Goswani, U. (2008). Cognitive development: The learning brain. East Sussex: Psychological Press. - Miller, P.H. (2008). Gelişim Psikolojisi Kuramları (çev. Zeynep Gültekin). Ankara: İmge Yayınevi. - Piaget, J. (2005). Çocuğun gözüyle dünya. Ankara: Dost Yayınları. - Mitchell, P. Ve Ziegler, F. (2013). Fundamentals of developmental psychology (2nd. ed.). East Sussex: Psychological Press. - Oakley, L. (2004). Cognitive Development. London: Routledge. - İlgili bilimsel makaleler
Staj / Uygulama Ders kapsamında herhangi bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

LO1

5

4

4

3

5

1

1

1

1

1

1

1

1

LO2

1

1

5

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LO3

1

1

4

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

LO4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

4

3

1

LO5

1

1

1

1

1

4

1

4

1

1

1

1

3

 * Contribution Level :  1 Very low    2 Low    3 Medium    4 High    5 Very High