PSİ312


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bilişsel Gelişim PSİ312 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 40 23 105 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Funda Kutlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilişsel gelişimin çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki örüntüsünü incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında bilişsel gelişim alanındaki çeşitli kuramlar, yaklaşımlar tartışılıp, problem çözme, hafıza, dil, nedensellik kurma ve algı gelişimleri ile ilgili araştırma bulguları incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin bilişsel gelişim ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Bilişsel gelişim alanının temel kavram ve kuramlarını tanımlayabilme, 2- Bilişin yaşam sürecinde nasıl değiştiğini kavrayabilme, 3- Biyolojik ve deneyimsel etkilere bağlı olarak bilişsel süreçlerdeki farklılıkları tanımlayabilme, 4- Bilişsel gelişim ile ilgili literatür tarayabilme, 5- Güncel araştırma bulgularına ulaşıp belirlenen konu ile ilgili bir rapor hazırlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Bilişsel gelişim nedir?
3. Hafta Piaget Bilişsel Gelişim Kuramına Giriş
4. Hafta Piaget Bilişsel Gelişim Kuramı- Neo-Piagetian
5. Hafta Vygotsky Sosyal Bilişsel Gelişim Kuramı
6. Hafta Bilgi İşlem Kuramı
7. Hafta Bilgi İşlem Kuramı
8. Hafta Ahlak Gelişimi
9. Hafta Zeka
10. Hafta Dil Gelişimi
11. Hafta Sayı kavramı
12. Hafta Sosyal biliş gelişimi
13. Hafta Öğrenci seminerleri
14. Hafta Öğrenci seminerleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Goswani, U. (2008). Cognitive development: The learning brain. East Sussex: Psychological Press. - Miller, P.H. (2008). Gelişim Psikolojisi Kuramları (çev. Zeynep Gültekin). Ankara: İmge Yayınevi. - Piaget, J. (2005). Çocuğun gözüyle dünya. Ankara: Dost Yayınları. - Mitchell, P. Ve Ziegler, F. (2013). Fundamentals of developmental psychology (2nd. ed.). East Sussex: Psychological Press. - Oakley, L. (2004). Cognitive Development. London: Routledge. - İlgili bilimsel makaleler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

3

 

 

5

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek