İNG102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Dil Becerileri II ING102 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 62 104 3 4

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Ayşe Nur Ekinci
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ING101 İngilizce Dil Becerileri I dersinin devamı niteliğinde öğrencilere temel düzeyde İngilizce dinleme, konuşma ve okuma becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenciler temel seviyede İngilizce dil bilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuma ve konuşma becerileri üzerine eğitim alacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Derse katılan ve dönem sonunda başarılı olan öğrenciler, 1. geçmiş yaşantısından bahsetmek, gelecek planlarından bahsetmek, yolculuk için rezervasyon yaptırmak, yapılan duyuru ve anonsları takip etmek, tabela, işaret ve yazılı ilanları okuyarak çıkarımlarda bulunmak gibi temel ve günlük yaşamdan modellenmiş görevleri gerçekleştirmek için İngilizce dil becerilerini kullanabilecek, 2. İngilizce kısa diyalogları dinleyip, ana fikir ve küçük detayları (sayı, isim, vb) takip edebilecek, 3. e-postalar, metin mesajları, bloglar, mektuplar, duyurular, ilanlar, bilgilendirme yazıları gibi günlük yaşamdan modellenmiş metinleri okuyup takip edebileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Tanıtımı ve Bilgilendirmesi
2. Hafta Face to Face Unit 8- 8B, 8C,
3. Hafta Fundamental Listening Skills – Listening for Main Ideas & Details
4. Hafta Face to Face Unit 8- 8D
5. Hafta Fundamental Lisening Skills – Note Taking
6. Hafta Face to Face Unit 9- 9A, 9B
7. Hafta Face to Face Unit 9- 9C, 9D
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Fundamental Reading Skills- Skimming & Scanning
10. Hafta Face to Face Unit 10- 10A, 10B
11. Hafta Face to Face Unit 10- 10C, 10D
12. Hafta Fundamental Reading Skills – Making Inferences
13. Hafta Fundamental Reading Skills – Making Inferences Practice
14. Hafta Revision
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cambridge University Press - Face to Face 2nd edition /Starter level
Staj / Uygulama Bu ders için staj yoktur.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek