PSİ102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojiye Giriş II PSİ102 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin genel bilgi düzeyinde psikolojinin bazı temel çalışma konularını tanıyarak ileride hangi alanda uzmanlaşmak isteyeceklerine ve eğitimlerini seçmeli dersler aracılığıyla hangi yönde şekillendireceklerine karar vermelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Öğrencilerin genel bilgi düzeyinde psikolojinin bazı temel çalışma konularını tanıyarak ileride hangi alanda uzmanlaşmak isteyeceklerine ve eğitimlerini seçmeli dersler aracılığıyla hangi yönde şekillendireceklerine karar vermelerini sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Zeka, zekanın genetik ve çevresel belirleyicileri ile ölçülmesinr ilişkin temel kavramları tanımlayabilme 2-Gelişim psikolojisi kapsamındaki konular ile gelişim psikolojisinin temel kuram,kavram ve yaklaşımları özetleme 3-Kişiliği açıklayan farklı kuram ve yaklaşımları değerlendirebilme 4- Stres ve sağlık psikolojisinin temel ilgi alanları ile kuram, kavram ve yaklaşımları özetleme 5. Normal dışı davranışların tanımlanması ve sınıflandırılması ile nedenlerine ilişkin farklı yaklaşım ve kuramları değerlendirebilme 6. Terapi süreci ile değişik terapi yaklaşımlarını özetleme 7. Sosyal psikoloji kapsamındaki konuları özetleme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Zeka: Genel bir yetenek ve özel yetenekler topluluğu olarak zeka ve zekanın ölçülmesi
2. Hafta Zeka: Genetik ve çevresel belirleyiciler
3. Hafta Yaşam Boyu Gelişim: Bebeklik, çocukluk ve ergenlik
4. Hafta Yaşam Boyu Gelişim:Yetişkinlik ve Yaşlılık
5. Hafta Kişilik: Treyt Kuramları ve Psikodinamik Kuramlar
6. Hafta Kişilik: İnsancıl Kuramlar ve Sosyal-Bilişsel Kuramlar
7. Hafta Stres ve Sağlık Psikolojisi: Stres kaynakları ve stresle başa çıkma
8. Hafta Stres ve Sağlık Psikolojisi: Stresle ilişkili ortaya çıkan rahatsızlıklar
9. Hafta Normal Dışı Davranışlar: Normal dışı davranışların tanımı ve nedenlerine ilişkin kuramlar
10. Hafta Normal Dışı Davranışlar: Normal dışı davranışların sınıflandırılması
11. Hafta Terapiler: İçgörü terapileri, davranış ve bilişsel terapiler
12. Hafta Terapiler: Biyolojik Tedaviler ve Grup Terapileri
13. Hafta Sosyal Psikoloji: Sosyal biliş, tutumlar
14. Hafta Sosyal Psikoloji: Sosyal etki, Kişilerarası ilişkiler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Gray, P. (2007) Psychology (5th. Ed.). New York:Worth Publishers. Schacter, D.L., Gilbert, D.T. & Wegner, D.M .(2009). Psychology. New York:Worth Publishers.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

1

1

ÖÇ2

3

1

1

1

1

3

1

3

2

1

2

1

2

ÖÇ3

1

3

1

1

3

3

1

3

2

1

2

1

2

ÖÇ4

3

3

1

1

3

3

1

3

2

1

2

1

2

ÖÇ5

3

3

1

1

3

3

1

3

2

1

2

1

2

ÖÇ6

3

3

1

1

3

3

1

3

2

1

2

1

2

ÖÇ7

3

3

1

1

3

3

1

3

2

1

2

1

2

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek