PSI207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Research Methods I PSİ207 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 20 63 125 3 5

Ders Sorumluları Assoc. Prof. Dr. Eda KARACAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilimsel yöntemin temel kavram ve teknikleri ile bilimsel araştırma süreç ve etiğinin tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders psikolojide kullanılan bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine bir giriş niteliğindedir. Bu derste bilim ve bilimsel bilginin özellikleri, bilimsel araştırma döngüsü, bilimsel araştırma etiği ve eleştirel düşünme gibi konular incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin araştırma yöntemleri ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, 2- Bilimsel araştırma yöntemlerini kavrayabilme, 3- Temel araştırma yöntemlerini ve uygulamalarını tanımlayabilme, 4- Literatür taraması yapabilme, 5- Araştırma sorusu ve hipotez oluşturabilme, 6- Bir araştırma deseni geliştirebilme, 7- Bir araştırma raporu yazabilme, 8- Bir bilimsel araştırma sürecinin etik ilke ve esaslarını tanımlayabilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Bilimsel Araştırmanın Temelleri
3. Hafta Pozitif Bilim Yaklaşımı; Bir Bilim Olarak Psikoloji
4. Hafta Araştırma Yöntemlerin Etik ilkeler
5. Hafta Araştırma Raporu Yazma: APA Yazım Kılavuzunun Tanıtılması
6. Hafta Bilimsel araştırma yöntem kavramları; İşevurukçuluk temelleri, eleştirisi, türleri
7. Hafta Araştırma Süreci Aşamaları: Araştırma soru ve hipotez oluşturma
8. Hafta Araştırma Süreci Aşamaları: Değişken kavramı
9. Hafta Araştırma Süreci Aşamaları: Ölçme Türleri ve ölçme, Güvenirlik ve Geçerlik
10. Hafta Araştırma Süreci Aşamaları: Ölçme Türleri ve ölçme, Güvenirlik ve Geçerlik
11. Hafta Araştırma Süreci Aşamaları: Evren ve örnekleme teknikleri
12. Hafta Araştırma Süreci Aşamaları: Veri toplanması, anket, gözlem ve görüşme teknikleri
13. Hafta Araştırma Süreci Aşamaları: Veri toplanması, anket, gözlem ve görüşme teknikleri
14. Hafta Dersin değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 20
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (12. Basım). Ankara: Pegem. - Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (4. Baskı). Ankara: Seçkin. - Howitt, D. & Cramer, D. (2011). Introduction to research methods in psychology (3rd. ed.). Pearson: Essex, England.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

3

 

2

 

4

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

3

ÖÇ6

 

2

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek