İNG101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İngilizce Dil Becerileri I ING101 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 102 3 4

Ders Sorumluları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı adına (2018-19 Eğt.Öğrt.yılı –Öğr. Gör. Emine ARDA)
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Hazırlık sınıfı okumuş olmak (B2 düzeyinde İngilizce Dil bilgisine sahip olmak)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İNG101 dersini alan öğrencilerin, güz dönemi sonunda, temel olarak hedef dilde psikoloji ve insan fizyolojisi ile bağlantılı olarak İngilizce terim bilgisine sahip olabilmeleri ve bu bilgilerin kavrama düzeyinde yazılı ve sözlü olarak pratiğini yapabilmeleri. Bunlara ek olarak bu dersi alan öğrencilerin, İngilizce okuma ve yazma becerilerinin ağırlıklı olarak geliştirilmesi de hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İNG101 dersini alan öğrencilerin, güz dönemi sonunda, temel olarak hedef dilde psikoloji ve insan fizyolojisi ile bağlantılı olarak İngilizce terim bilgisine sahip olabildikleri bu kavramları anlayabildikleri, yabancı dilde yazabildikleri ve cümle içinde kullanabildikleri görülmüştür. Ancak bu bilgilerin kavrama düzeyinde yazılı ve sözlü olarak pratiğinin sınıf içinde verimli uygulamaları öğrencilerin yabancı dilde yetersizlikleri nedeni ile tam olarak gerçekleştirilememiştir. Bunlara ek olarak bu dersi alan öğrencilerin, İngilizce okuma ve yazma becerilerinin ağırlıklı olarak geliştirilmesi de hedeflenmekteydi, okuma ve anlama konusunda başarı elde edilmiş olmasına rağmen, portfolio yazım çalışmalarında öğrencilere yazım konusunda yeterli derinlik istenilen düzeyde kazandırılamamıştır. Akademik Yazım kurallarının uygulamada öğretilmesi için uzun zaman ve emek harcanmıştır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psychology-Express Publishing-Career Paths (Unit 1) -1 saat Academic Writing-How to make Brainstorming-1 saat Additional Pschology Contemporary Reading –World Mental Health Day-1 saat
2. Hafta Psychology-Express Publishing-Career Paths (Unit 2) -1 saat Academic Writing-Start to write-1 saat Additional Pschology Contemporary Reading –Dreams-1 saat
3. Hafta Psychology-Express Publishing-Career Paths (Unit 3) -1 saat Academic Writing-Topic sentence-1 saat Additional Pschology Contemporar Reading –Spider Phobia-1 saat
4. Hafta Psychology-Express Publishing-Career Paths (Unit 4) -1 saat Academic Writing-Topic sentence-1 saat Additional Pschology Contemporary Reading –Fearless Babies 1st part -1 saat
5. Hafta Psychology-Express Publishing-Career Paths (Unit 5) -1 saat Academic Writing-Writing Major ideas-1 saat Additional Pschology Contemporary Reading –Fearless Babies 2 nd part-1 saat
6. Hafta GENERAL REVISION OF ALL THE TOPICS
7. Hafta MIDTERM
8. Hafta Psychology-Express Publishing-Career Paths ( Unit 6) Part 1- 1 saat Academic Writing-Writing major and minor ideas-1 saat Additional Pschology Contemporary Reading –Acupuncture -1 saat (reading)
9. Hafta Psychology-Express Publishing-Career Paths ( Unit 6) Part 2-1 saat Academic Writing-Conclusion -1 saat Additional Pschology Contemporary Reading –Acupuncture -1 saat (exercises&class discussion)
10. Hafta Psychology-Express Publishing-Career Paths ( Unit 7) –Part 1- 1 saat Academic Writing-Conclusion-1 saat Additional Pschology Contemporary Reading –Mindfullness-1 saat (reading)
11. Hafta Psychology-Express Publishing-Career Paths ( Unit 7) –Part 2- 1 saat Academic Writing-Writing a complete paragraph-1 saat Additional Pschology Contemporary Reading –Mindfullness -1 saat (exercises&class discussion)
12. Hafta Psychology-Express Publishing-Career Paths ( Unit 8) –Part 1- 1 saat Academic Writing-Writing a complete paragraph-1 saat Additional Pschology Contemporary Reading –Philosophy -1 saat (reading)
13. Hafta Psychology-Express Publishing-Career Paths ( Unit 8) –Part 2- 1 saat Academic Writing-Writing an effective paragraph-1 saat Additional Pschology Contemporary Reading –Philosophy -1 saat (exercises&class discussion) General revision of the term topics.
14. Hafta 1 st TERM FINAL
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Course Book: face2face(upper-intermediate). Cambridge University Press. Recommended Dictionaries: Longman Dictionary of Contemporary English Macmillan English Dictionary for Adv. Learners
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

 

PY6

 

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

 

ÖÇ1

 

 

2

 

 

2

 

 

4

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek