PSİ351


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İş Sağlığı ve Güvenliği PSİ351 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
14 36 50 1 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Hande Bellikli
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemi ve gerekliliği vurgulanarak öğrencilerin bu konuda gerekli bilinci kazanması hedeflenmiştir. Ayrıca modern tekniklerle bu konularda iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağını göstererek, konunun hukuksal ve etik boyutu hakkında gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri, Risk tanımı ve risk değerlendirmesi, İş sağlığı ve meslek hastalıkları, ilk yardım.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramları kazandırır Mesleki kazalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olunur. Türkiye´de iş sağlığı ve güvenliği yapısı, ilgili kuruluşlar ve örgüt yapısı hakkında bilinçlenmesi sağlanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İş sağlığı ve güvenliği tanımı, tarihsel gelişimi ve önemi
2. Hafta İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri
3. Hafta Çalışma Yaşamı Yasaları, Anayasanın İş Yaşamına ilişkin Maddeleri,
4. Hafta Borçlar Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş kanunu
5. Hafta Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
6. Hafta Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü
7. Hafta İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından eğitimin önemi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İş Güvenliği Yönünden İşyerlerinde Yapılması Gerekli Kontroller, Düzenlenecek Belge, Kayıt, Form ve Raporlar
10. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu (İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Kurulları).
11. Hafta Risk tanımı ve risk değerlendirmesi,Risk Değerlendirmesi Uygulamaları
12. Hafta Fiziksel Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri,Biyolojik Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri (Psikiyatri Hastalarını Tanıma ve İletişim)
13. Hafta İlk yardım ve kişisel koruyucular
14. Hafta İş sağlığı ve meslek hastalıkları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek