PSİ204


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyal Psikoloji II PSİ204 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Orhan AYDIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal psikolojinin temel kavramlarını tanıtıp, sosyal ortamlar içerisindeki insan davranışlarının nedenini ve doğasını bilimsel temellerle ortaya koymaktır. Sosyal psikolojik konularda öğrencilerin bakış açılarını ve kavrayışlarını geliştirmek dersin hedefleri arasındadır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere sosyal psikolojinin temel konu (örn. sosyal etki, grup dinamiği, yardım davranışı, saldırganlık ve kişilerarası çekicilik), yaklaşım ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyal psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Sosyal psikoloji ile ilgili temel kavramları ve araştırmaları tanımlayabilme 2- Sosyal psikolojinin temel kuramlarını açıklayabilme 3- Kişinin davranışında grubun etkisinin ne olduğunu açıklayabilme 4- Sosyal psikolojinin teorik bilgi, kavram ve araştırmalarının günlük yaşamdaki yaşantılarla ilişkilendirebilme 5-Günlük yaşantıdaki sosyal konuları irdeleme
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Sosyal Etki I: Sosyal normların oluşumu, azınlık etkisi
3. Hafta Sosyal Etki II: Otoriteye itaat, kollektif davranışlar ve bireylik yitimi
4. Hafta Grup Yapısı ve Dinamiği
5. Hafta Bireysel Davranışlara Grubun Etkisi
6. Hafta Gruplarda Karar Verme
7. Hafta Liderlik ve grup çalışmasında verimlilik
8. Hafta Gruplar arası ilişkiler:İçgrup- Dışgrup İlişkileri
9. Hafta Önyargı ve Ayrımcılık
10. Hafta Yardım Davranışı
11. Hafta Saldırganlık I
12. Hafta Saldırganlık II
13. Hafta Kişilerarası Çekicilik I
14. Hafta Kişilerarası Çekicilik II
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Çiğdem Kağıtçıbaşı (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi. - Nuran Hortaçsu (2012). En güzel psikoloji sosyal psikoloji. Ankara: İmge Kitabevi - Sibel Arkonaç (2001). Sosyal Psikoloji. İstanbul: Alfa Yayınları. - J.L. Friedman, D.O. Sears, J.M. Carlsmith (2003). Sosyal Psikoloji (çeviren: Ali Dönmez). İmge Yayınevi
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

3

4

2

1

1

1

2

1

2

1

1

ÖÇ2

5

5

3

4

3

2

1

3

3

1

2

1

1

ÖÇ3

3

2

3

3

1

1

1

3

1

1

4

4

5

ÖÇ4

4

4

5

1

1

1

1

4

1

1

5

3

4

ÖÇ5

3

4

5

4

3

3

3

3

3

1

4

3

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek