PSİ301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kişilik Kuramları PSİ301 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 25 60 127 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gülçat
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel kişilik kuramlarının gözden geçirilmesi, bilgilerin günlük hayata aktarılması
Dersin İçeriği Temel kişilik psikolojisi kuramlarının tanıtılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin kişilik kuramları ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Kişilik kavramını ve kişilik kuramını tanımlayabilmek 2. Farklı psikolojik yaklaşımlara ve kuramlara göre kişilik ve kişiliğin gelişimi konusunda teorik bilgi sahibi olmak 3. Kişilik psikolojisi ile ilgili farklı kuramsal yaklaşımların benzerlik ve farklılıklarını kavramak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel giriş, tanışma, dersten beklentilerin aktarılması
2. Hafta Kişilik kavramının ve kişilik kuramlarının tanımlanması
3. Hafta Psikanaliz: Sigmund Freud ve Kuramı 1
4. Hafta Psychoanalysis: Sigmund Freud and His Theory II
5. Hafta Psychoanalitic Approaches: C. G. Jung and His Theory
6. Hafta Psychoanalitic Approaches: Alfred Adler and His Theory
7. Hafta Psikanalitik Yaklaşımlar: Erik Erikson ve Kuramı
8. Hafta Psychoanalitic Approaches: Erich Fromm and His Theory
9. Hafta Psikanalitik Yaklaşımlar: Karen Horney ve Kuramı
10. Hafta Davranışçı Yaklaşımlar: BF Skinner ve Kuramı
11. Hafta Davranışçı Yaklaşımlar: Dollard ve Miller’ın Kuramı
12. Hafta Humanistic Approach: Carl Rogers
13. Hafta Varoluşçu Yaklaşım: Rollo May
14. Hafta Dönem süresince üzerinde durulan kuramların genel değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Allen, B.P. (2000). Personality Theories: Development, Growth and Diversity. Boston, MA : Allyn and Bacon
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

2

 

 

4

 

 

 

2

 

2

 

1

ÖÇ2

5

2

1

 

5

 

 

3

2

 

2

 

2

ÖÇ3

4

5

 

1

 

 

 

2

2

 

4

2

2

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek