PSİ301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kişilik Kuramları PSİ301 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Psk. Dr. Canan Gürsel
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders kapsamında kişilik, gelişimi ile bunları açıklayan kuramsal yaklaşımlar ve ilişkili kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders kapsamında Psikodinamik Kuramlar, Davranışçı ve Bilişsel Kuramlar, Araştırma Odaklı Kuramlar, İnsancı ve Varoluşçu Kuramlar ve kuramcılar ele alınacak ve tanıtılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Kişilik kavramı, kişilik kuramlarının ortaya çıkışını tarihsel süreci içinde bilmek. 2. Kişiliğin gelişimini açıklamak için geliştirilmiş kuramları ve temel varsayımları ve kavramlarını bilmek. 3. Farklı kişilik kuramlarını birbirleri ile karşılaştırabilmek. 4. Kişilik kavramını farklı kuramların bakış açısıyla açıklamak ve eleştirel bakabilmek 5. Farklı kişilik kuramlarının, ruhsal bozuklukların ortaya çıkışı ile ilgili açıklamalarını bilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve Ders Tanıtımı
2. Hafta Kişilik Kuramlarına Giriş; Psikodinamik Kuramlar: Sigmund Freud.
3. Hafta Analitik Psikoloji: Carl Jung
4. Hafta Bireysel Psikoloji; Alfred Adler
5. Hafta Özgürlükten Kaçış Kuramı: Erick Fromm
6. Hafta Kişiler Arası İlişkiler Kuramı: Harry Stack Sullivan
7. Hafta İnsanın Sekiz Çağı: Erik H. Erikson
8. Hafta Davranışçı Kuram: J. B. Watson ve B. F. Sinner
9. Hafta Eklektik Davranışçı Yaklaşım: N. E. Miller ve J. Dollard; Sosyal Bilişsel Kuram: Albert Bandura
10. Hafta Bilişsel Kuram/Kişisel Yapılar Kuramı: George A. Kelly
11. Hafta Araştırma Odaklı Kuramlar: G. W. Allport/Ayırıcı Özellik Kuramı; R. B. Cattel/Faktör Analitik Ayırıcı Özellik Kuramı; H. J. Eysenck/Biyolojik Temelli Ayırıcı Özellik Kuramı; R. McCrea ve P. T. Costa/Beş Faktör Kuramı
12. Hafta İnsancı Kuramlar: Carl R. Rogers/Birey Merkezli Yaklaşım; Kendini Gerçekleştirme Kuramı/ Abraham H. Maslow.
13. Hafta Varoluşçu Psikoloji/Rollo May
14. Hafta Bağlanma, Denetim Odağı, Pozitif Psikoloji Kuramları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kişilik Kuramları Gerçek Yaşamdan Kişilik Analizi Örnekleriyle (2018), Ed.D.Gençtanırım-Kurt; E. Çetinkaya-Yıldız, Pegem Akademi.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

5

4

3

3

3

3

5

4

3

5

5

5

ÖÇ2

4

5

4

3

3

3

3

5

4

3

5

5

5

ÖÇ3

4

5

4

3

3

3

3

5

4

3

5

5

5

ÖÇ4

4

5

4

3

3

3

3

5

4

3

5

5

5

ÖÇ5

4

5

4

3

3

3

3

5

4

3

5

5

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek