PSİ301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kişilik Kuramları PSİ301 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Dr. Canan Gürsel
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders kapsamında kişilik, gelişimi ile bunları açıklayan kuramsal yaklaşımlar ve ilişkili kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders kapsamında Psikodinamik Kuramlar, Davranışçı ve Bilişsel Kuramlar, Araştırma Odaklı Kuramlar, İnsancı ve Varoluşçu Kuramlar ve kuramcılar ele alınacak ve tanıtılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. To know the concept of personality and the emergence of personality theories in its historical process. 2. To know the theories and basic assumptions and concepts to explain the development of personality. 3. To be able to compare different personality theories with each other. 4. To explain the concept of personality from the perspective of different theories and to be able to look critically. 5. To know the explanations of different personality theories regarding the emergence of mental disorders
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma ve Ders Tanıtımı
2. Hafta Kişilik Kuramlarına Giriş; Psikodinamik Kuramlar: Sigmund Freud.
3. Hafta Analitik Psikoloji: Carl Jung
4. Hafta Bireysel Psikoloji; Alfred Adler
5. Hafta Özgürlükten Kaçış Kuramı: Erick Fromm
6. Hafta Kişiler Arası İlişkiler Kuramı: Harry Stack Sullivan
7. Hafta İnsanın Sekiz Çağı: Erik H. Erikson
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Davranışçı Kuram: J. B. Watson ve B. F. Sinner
10. Hafta Eklektik Davranışçı Yaklaşım: N. E. Miller ve J. Dollard; Sosyal Bilişsel Kuram: Albert Bandura
11. Hafta Bilişsel Kuram/Kişisel Yapılar Kuramı: George A. Kelly
12. Hafta Araştırma Odaklı Kuramlar: G. W. Allport/Ayırıcı Özellik Kuramı; R. B. Cattel/Faktör Analitik Ayırıcı Özellik Kuramı; H. J. Eysenck/Biyolojik Temelli Ayırıcı Özellik Kuramı; R. McCrea ve P. T. Costa/Beş Faktör Kuramı
13. Hafta İnsancı Kuramlar: Carl R. Rogers/Birey Merkezli Yaklaşım; Kendini Gerçekleştirme Kuramı/ Abraham H. Maslow.
14. Hafta Varoluşçu Psikoloji/Rollo May
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İnanaç, B.Y., (2017). Kişilik Kuramları. PEGEM Akademi. Diğer kaynaklar: Burger, J.M.(2017). Kişilik.Kaknüs Yayınları. Magnavita, J. J., (2016). Kişilik Kuramları, Kişilik Bilimine Çağdaş Yaklaşımlar, Kişilik Bilimine Çağdaş Yaklaşımlar. Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları 218.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

5

4

3

3

3

3

5

4

3

5

5

5

ÖÇ2

4

5

4

3

3

3

3

5

4

3

5

5

5

ÖÇ3

4

5

4

3

3

3

3

5

4

3

5

5

5

ÖÇ4

4

5

4

3

3

3

3

5

4

3

5

5

5

ÖÇ5

4

5

4

3

3

3

3

5

4

3

5

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek