SOS102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyolojiye Giriş II SOS102 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Rahşan Balamir Bektaş
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyolojinin temel kavramlarını, sosyoloji alanındaki kuramlar ve araştırmaları ve Sosyolojinin temel bir bilim olarak ana çalışma alanlarının giriş düzeyinde tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere sosyolojinin temel kavramları (toplumsal etkileşim, aile, kitle iletişimi, popüler kültür,suç, sapma, beden,kentleşme) kuramsal ikilemler ve sosyolojik araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyolojiye Giriş dersinden elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1.Sosyoloji alanının temel kavramlarını ve araştırmalarını tanımlayabilme 2- Sosyolojinin geçmişini ve tarihini kavrayabilme 3- Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme 4- Sosyolojik kuramlar hakkında bilgi sahibi olma. 5-Toplumsal dünyaya ilişkin sosyolojik bakış açısı geliştirebilme. 6-Sosyolojinin disiplinler arası boyutuna ve sosyoloji dallarına ilişkin genel bir bakış açısı kazanabilme. 7-Günlük yaşamdaki olayları sosyolojik kavram ve kuramlarla ilişkilendirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam
2. Hafta Aile, Evlilik ve Kişisel Yaşam
3. Hafta Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür
4. Hafta Sapkınlık ve Suç
5. Hafta Sosyal kontrol
6. Hafta Beden: Hastalık ve Yaşlılık
7. Hafta İş ve Ekonomik Yaşam
8. Hafta Eğitim
9. Hafta Din
10. Hafta Kentler ve Çağcıl Kentliliğin Geçimi
11. Hafta Devrimler ve Toplumsal Hareketler
12. Hafta Ekolojik Bunalım
13. Hafta Sosyolojik Araştırma Yöntemleri
14. Hafta Kuramsal ikilemler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bauman, Z. (1998). Sosyolojik Düşünmek (Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Bottomore, T. &Nisbet, R. (1990). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur). Ankara: V Yayınları. Cole, S. (1999). Sosyolojik Düşünme Yöntemi (Çev: Bekir Demirkol). Ankara: Vadi Yayınları. Giddens, A. (1994). Sosyoloji, Eleştirel Bir Yaklaşım (Çev. M. Ruhi Esengün-İsmail Öğretir). İstanbul: Birey Yayıncılık. Giddens, A. (1998). Sociology, U.K: Oxford University Press. Giddens, A. (1999). Toplumun Kuruluşu (Çev. Hüseyin Özel). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Sezai, İ. (2003). Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Kitabevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

2

ÖÇ2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

4

3

 

 

4

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ6

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek