PSİ308


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gözlem ve Görüşme Teknikleri PSİ308 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 50 33 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin herhangi bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Klinik psikolojik değerlendirmede görüşme teknikleri, becerileri ve uygulama esaslarının tanıtılması.
Dersin İçeriği Bu derste öncelikle etkili bir görüşmeci olmak için gerekli yetenek ve beceriler genel çerçevede tanıtılır. Ayrıca, klinik psikoloji özelinde değerlendirme görüşme içeriği ve süreci aktarılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Klinik psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini tanır, 2- Klinik görüşmeciler için gerekli yetilerin ve bu yetileri geliştirmenin öneminin farkına varır, 3- Terapötik ilişki temellerini açıklar, 4- Klinik görüşme sürecindeki meslek etiği ilkelerini hatırlar, 5- Görüşmeci becerilerini tanımlar, 6- Deşifre örneklerinden görüşme etkinliğini eleştirel şekilde değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Klinik görüşmeciler için temel gereklilikler
2. Hafta Öz farkındalık
3. Hafta Klinik görüşme ön koşulları: Fiziksel ortam, profesyonel ve etik konular
4. Hafta Terapötik ilişki temelleri: Empati, tutarlılık, koşulsuz olumlu kabul
5. Hafta Temel izleme, dinleme ve eylem becerileri
6. Hafta Temel izleme, dinleme ve eylem becerileri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Yönlendirme: Sorular ve eylem becerileri
9. Hafta İlk görüşme tanım ve süreci
10. Hafta Mental durum muayenesi
11. Hafta İntihar değerlendirmesi
12. Hafta Vaka çalışmaları
13. Hafta Vaka çalışmaları
14. Hafta Vaka çalışmaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan, R. (2003). Klinik Görüşme. Psikolojik Değerlendirme Esasları (Çeviri). John Wiley and Sons
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

2

4

3

4

1

1

1

1

2

1

2

ÖÇ2

1

1

4

1

1

1

1

3

1

1

4

3

3

ÖÇ3

5

4

4

2

1

3

1

3

1

1

3

1

1

ÖÇ4

3

1

3

1

1

1

5

4

1

1

3

5

3

ÖÇ5

5

3

4

1

1

3

1

3

1

1

2

1

3

ÖÇ6

1

1

5

2

1

1

4

5

1

4

4

4

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek