PSİ308


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gözlem ve Görüşme Teknikleri PSİ308 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 50 30 125 3 5

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Klinik psikoloji alanındaki diagnostik görüşme tekniklerinin tanım ve uygulama esaslarının tanıtılması.
Dersin İçeriği Bu derste özellikle klinik psikoloji alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere gözlem ve görüşme teknikleri tanıtılmaktadır. Ayrıca, sağlıkı bir değerlendirme için gerekli olan görüşmeye yönelik ve görüşmeciye yönelik özellikler irdelenmekte ve başarılı bir görüşmeci olmak için gerekli beceriler (aktif dinleme, dikkat, empati kurma, olumlu ilişki kurma ve doğru soru sormak) uygulama yoluyla kazandırılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Klinik/ diagnostik görüşme biçimleri, özellikleri, güçlü ve zayıf yanları hakkında bilgi sahibi olma 2- Klinik görüşmeler süresince izlenecek etik kurallara yönelik anlayış geliştirme 3- Sağlıklı bir klinik görüşme yapabilmek için gerekli olan beceriler hakkında bilgi sahibi olma 4- Bilgi sahibi olunan teknikleri pratik yaparak geliştirme 5- Görüşmeci olarak kendi yetilerine yönelik farkındalık kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Klinik görüşmeci olmak için önkoşullar
2. Hafta Klinik görüşme nedir, temel özellikleri ve ön koşullar nelerdir
3. Hafta Klinik görüşmede profesyonel ve etik konular
4. Hafta Görüşmelerde dikkat davranışları ve dikkatin ötesine geçmek
5. Hafta Soru sorma becerileri, teknikleri
6. Hafta İlk görüşme (anamnez) ve amaçları nelerdir
7. Hafta Rapor yazımı ve paylaşımı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İlk görüşme örnek uygulaması, eleştirme ve tartışma
10. Hafta Öğrenci uygulaması, tartışma
11. Hafta Öğrenci uygulaması, tartışma
12. Hafta Öğrenci uygulaması, tartışma
13. Hafta Öğrenci uygulaması, tartışma
14. Hafta Öğrenci uygulaması, tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 10
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sommers-Flanagan, J. & Sommers-Flanagan, R. (2003). Clinical Interviewing. John Wiley and Sons: N .J.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

ÖÇ2

1

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

3

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

3

5

5

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

3

5

5

ÖÇ5

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

4

1

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek