PSİ201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gelişim Psikolojisi I PSİ201 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Assoc. Prof. Melisa EBEOĞLU DUMAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, döllenmeden ölüme kadar olan yaşam sürecindeki değişim örüntülerini inceleyen bilim dalı olan gelişim psikolojisi alanını yaşam boyu gelişim yaklaşımı çerçevesinde tanıtmaktır. Öğrencileri gelişim psikolojisi alanındaki temel ve güncel yöntem, çalışma ve bulgularla tanıştırmak da dersin hedefleri arasındadır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında temel gelişim psikolojisi kuramları, araştırma yöntemleri ile doğum öncesi, bebeklik, ilk çocukluk, orta çocukluk ve son çocukluk dönemlerinde fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal değişimlerin özellikleri incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1-Gelişim psikolojisi hakkındaki temel kavramları ve kuramları tanımlayabilme 2-Gelişim psikolojisi alanı ile ilgili araştırma yöntemlerini ve etik ilkeleri değerlendirebilme 3-Doğum öncesi gelişim sürecini ve bu dönemde gelişimi etkileyen biyolojik ve çevresel faktörleri özetleyebilme 4-Bebeklik ve çocukluk dönemi biyolojik, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim özelliklerini açıklayabilme 5-Güncel gelişimsel sorunlar çerçevesinde bebeklik ve çocukluk dönemi gelişimsel görevleri değerlendirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Hakkında Bilgilendirme ve Genel Giriş
2. Hafta Bölüm 1- Yaşam Boyu Gelişim Yaklaşımı
3. Hafta Bölüm 1- Gelişim Psikolojisi Kuramları
4. Hafta Bölüm 2- Biyolojik Başlangıçlar
5. Hafta Bölüm 3- Prenatal (Doğum Öncesi) Gelişim ve Doğum
6. Hafta Bölüm 4- Bebeklikte Fiziksel Gelişim
7. Hafta Bölüm 5- Bebeklikte Bilişsel Gelişim
8. Hafta Ara Sınav (Vize)
9. Hafta Bölüm 6- Bebeklikte sosyo-duygusal gelişim
10. Hafta Bölüm 7- İlk Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
11. Hafta Bölüm 8- İlk Çocuklukta Sosyo-Duygusal Gelişim
12. Hafta Bölüm 9- Orta ve Son Çocuklukta Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
13. Hafta Bölüm 10- Orta ve Son Çocuklukta Sosyo-Duygusal Gelişim
14. Hafta Tekrar ve Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Santrock, J. W. (2016). Yaşam Boyu Gelişim: Gelişim Psikolojisi (Çev. Ed. Prof. Dr. Galip Yüksel). Ankara: Nobel Yayınevi.
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/alan uygulaması bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1 

PY2 

PY3 

PY4 

PY5 

PY6 

PY7 

PY8 

PY9 

PY10 

PY11 

PY12 

PY13 

ÖÇ1 

ÖÇ2 

ÖÇ3 

ÖÇ4 

ÖÇ5 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek