PSI201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Developmental Psychology I PSİ201 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 85 125 3 5

Ders Sorumluları Associate Professor Funda KUTLU
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı gelişim psikolojisinin temel kavramları ve tartışmalarının tanıtılması ile doğum öncesi, bebeklik ve çocukluk dönemlerindeki gelişim hakkında bilginin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Gelişim psikolojisi insanın döllenmeden ölüme kadar olan yaşam sürecindeki değişim örüntülerini inceleyen psikolojinin alt alanıdır. Bu ders kapsamında gelişim psikolojisi kuramları ve araştırma yöntemleri ile doğum öncesi, bebeklik ve çocukluk döneminde fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal değişim süreçleri incelenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin gelişim psikolojisi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını ve kuramlarını tanımlayabilme 2- Gelişim psikolojisi ile ilgili araştırma yöntemlerini ve etik ilkeleri kavrayabilme 3- Gelişim psikolojisi alanının temel tartışma konularını anlayabilme 4- Doğum öncesi, bebeklik ve çocukluk döneminin fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel gelişimin özelliklerini tanımlayabilme 5- İnsan gelişiminin normatif ve bireysel özelliklerini tanımlayabilme 6- Gelişim psikolojisi ile ilgili güncel sorunları edindiği bilgiler çerçevesinde değerlendirebilme 7- İlgilendiği konuda literatür taraması yapabilme 8- Eleştirel ve analitik düşünebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Tanıtım
2. Hafta Yaşam Boyu Gelişim Yaklaşımı
3. Hafta Bilim Olarak Yaşam Boyu Gelişim
4. Hafta Biyolojik Başlangıçlar
5. Hafta Prenatal Gelişim (doğum öncesi dönem)
6. Hafta Bebeklik Dönemi Fiziksel Gelişimi
7. Hafta Bebeklikte Bilişsel Gelişim
8. Hafta Bebeklikte Sosyo-duygusal gelişim
9. Hafta Bebeklikte Sosyo-duygusal gelişim
10. Hafta Erken çocukluk dönemi Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
11. Hafta Erken çocukluk dönemi sosyo-duygusal gelişim
12. Hafta Orta ve son çocukluk dönemi fiziksel ve bilişsel gelişim
13. Hafta Orta ve son çocukluk dönemi sosyo-duygusal gelişim
14. Hafta Dersin değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Santrock, J. W.(2012). Yaşam boyu gelişim: Gelişim Psikolojisi (13. Basım). Çev.Ed. G.Yüksel. Ankara: Nobel. - Berk, L. E. (2007). Development Through the Life Span (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. - Broderick, P. C. & Blewit, P. (2003). The Life Span: Human Development for Helping Professionals. New Jersey: Merrill/Prentice Hall. - Vasta, R., Haith, M. M., & Miller, S. A. (1999). Child Psychology: The The Modern Science (3rd Ed.). New
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

4

3

 

 

 

 

4

 

ÖÇ3

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

4

 

3

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

4

 

4

4

 

 

 

ÖÇ8

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek