PSİ310


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kişilerarası İlişkiler PSİ310 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 21 30 32 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Eda KARACAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste yakın ilişkiler alanındaki temel kuram ve araştırmaları öğrencilere tanıtmak ve öğrencilerin sözel ifade becerilerini, analiz yapma becerilerini ve ödev ve raporlarla da yazılı iletişim becerilerini geliştirmeleri sağlanacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders yakın ilişkiler alanınındaki çok çeşitli konuları (örn., kişilerarası çekicilik, aşk kuramları, evlilik çatışması) kapsayacaktır. Sosyal psikoloji kuramlarının bakış açısıyla vurgu romantik ve evlilik ilişkileri üzerine olacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyal psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Yakın ilişkiler alanındaki temel kuram ve araştırmaları tanımlama 2- Yakın ilişkiler alanındaki araştırmaları karşılaştıma 3- İlişkilerde nasıl atıflarda bulunduğumuz ve ne gibi atıfsal yanılgılarımızın olduğunu günlük yaşantılarla ilişkilendirme 4- İlişkilerde cinsiyet farklılıklarını kavrama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta İlişkinin Yapı Taşları
3. Hafta Fiziksel Çekicilik
4. Hafta Sosyal Biliş
5. Hafta İletişim
6. Hafta Karşılıklı Bağlılık
7. Hafta Arkadaşlık
8. Hafta Aşk
9. Hafta İlişkideki Stres ve Gerginlikler
10. Hafta İlişkideki Güç Yapısı
11. Hafta Çatışma ve Şiddet
12. Hafta İlişkinin Çözülmesi ve Kaybı
13. Hafta Utangaçlık ve Yalnızlık
14. Hafta İlişkiyi Sürdürme ve Tamir Etme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Dönmez, A. (2010, çev. Editörü). Yakın İlişkiler Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. - Miller, R.S., Perlman, D., & Brehm, S.S. (2007). Intimate Relationships. Boston: McGraw Hill.
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

4

3

3

2

2

1

3

4

1

4

3

3

ÖÇ2

3

3

5

3

1

2

4

4

5

4

5

4

4

ÖÇ3

3

3

4

3

1

1

1

5

2

1

5

5

5

ÖÇ4

2

2

5

1

3

1

1

1

3

1

5

5

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek