SOS101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyolojiye Giriş I SOS101 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Rahşan Balamir Bektaş
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyolojinin temel kavramlarını, sosyoloji alanındaki kuramlar ve araştırmaları ve Sosyolojinin temel bir bilim olarak ana çalışma alanlarının giriş düzeyinde tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere sosyolojinin temel kavramları (toplum, grup, satü, kimlik, kültür, sınıf, toplumsal cinsiyet), sosyolojik yaklaşımlar ve önemli kuramcılar tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyoloji ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1.Sosyoloji alanının temel kavramlarını ve araştırmalarını tanımlayabilme 2- Sosyolojinin geçmişini ve tarihini kavrayabilme 3- Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme 4- Sosyolojik kuramlar hakkında bilgi sahibi olma. 5-Toplumsal dünyaya ilişkin sosyolojik bakış açısı geliştirebilme. 6-Sosyolojinin disiplinler arası boyutuna ve sosyoloji dallarına ilişkin genel bir bakış açısı kazanabilme. 7-Günlük yaşamdaki olayları sosyolojik kavram ve kuramlarla ilişkilendirebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma- Sosyoloji Nedir? Sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri
2. Hafta Sosyolojik bakış açısı ve hayal gücü (imgelem); toplum; toplumsal davranış; birey ve toplum; sosyoloji ve sağduyu
3. Hafta Sosyolojik düşüncenin kökenleri; büyük toplumsal dönüşümler;
4. Hafta Toplum: toplum tipleri; toplumun değişen örüntüleri; modern sanayi toplumunun açıklanması
5. Hafta Sosyolojik düşüncede temel yaklaşımlar
6. Hafta Sosyolojik düşüncede temel yaklaşımlar
7. Hafta Kültür ve Kültürel değişme
8. Hafta Toplumsal gruplar, örgütler
9. Hafta Toplumsallaşma kuramları; toplumsallaşmanın araçları; toplumsal benlik ve kimlik
10. Hafta Statü, Kurum
11. Hafta Tabakalaşma ve Sınıf Yapısı
12. Hafta Toplumsal Cinsiyet
13. Hafta İktidar, küreselleşme insan hakları
14. Hafta İktidar, küreselleşme insan hakları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bauman, Z. (1998). Sosyolojik Düşünmek (Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Bottomore, T. & Nisbet, R. (1990). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur). Ankara: V Yayınları. Cole, S. (1999). Sosyolojik Düşünme Yöntemi (Çev: Bekir Demirkol). Ankara: Vadi Yayınları. Giddens, A. (1994). Sosyoloji, Eleştirel Bir Yaklaşım (Çev. M. Ruhi Esengün-İsmail Öğretir). İstanbul: Birey Yayıncılık. Giddens, A. (1998). Sociology, U.K: Oxford University Press. Giddens, A. (1999). Toplumun Kuruluşu (Çev. Hüseyin Özel). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Sezai, İ. (2003). Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Kitabevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

2

ÖÇ2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

4

3

 

 

4

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ6

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek