PSİ317


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Trafik Psikolojisi PSİ317 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Yeşim Yasak
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, trafik psikolojisini, bir bilim olarak, ana çalışma ve uygulama alanlarını giriş düzeyinde tanıtıp, trafikte insan faktörü ve sürücü davranışını etkileyen temel psikolojik faktörleri ortaya koymaktır. Sürücü davranışlarının psikolojisi konusunda öğrencilerin bakış açılarını ve kavrayışlarını geliştirmek, dersin hedefleri arasındadır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere; trafik psikolojisinin temel konu (örn., sürücülükle ilgili tutumlar, risk alma eğilimi modelleri, sürücülükle ilgili yetenek boyutları) yaklaşım ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin trafik psikolojisi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1-Trafik psikolojisi alanının temel kavramlarını ve araştırmalarını tanımlayabilme 2-Trafik psikolojisinin geçmişini ve tarihini kavrayabilme 3-Trafik psikolojisinde araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme 4-Trafik psikolojisinin temel konularını (örn., risk alma eğilimi modelleri, sürücü seçme ve değerlendirme, sürücü davranışı geliştirme ve rehabilitasyon) açıklamada kullanılan teori ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olma 5-Trafik ortamının insan davranışını nasıl etkilediğini açıklayabilme 6-Trafik psikolojisinin teorik bilgi, kavram ve araştırmalarını trafik ortamında günlük yaşamdaki yaşantılarla ilişkilendirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Trafik psikolojisine giriş
2. Hafta Trafik psikolojisinin dünyadaki ve Türkiye’deki tarihçesi
3. Hafta Türkiye’de trafik ortamı ve istatistiklerin değerlendirilmesi
4. Hafta Yol kullanıcı davranışlarının psikolojik boyutları
5. Hafta Sürücülük ve tutumlar
6. Hafta Sürücülük yetenekleri ve trafik ortamı
7. Hafta Risk Modelleri I
8. Hafta Risk Modelleri II
9. Hafta Sürücülük davranışının gelişimi
10. Hafta Çevrenin sürücülük davranışlarına etkisi
11. Hafta Sürücülük Davranışı Geliştirme Programları (SÜDGE)
12. Hafta Sürücülük davranışlarını etkileyen kişilik özellikleri
13. Hafta Sürücülük davranışı ve kültürel farklılıklar
14. Hafta Sürücülük davranışı ve kültürel farklılıklar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Traffic Psychology Today. (2001). Pierre-Emmanuel Barjonet (ed.). USA: Kluwer Academic Publishers. -Trafik Psikolojisi Ders Notları. Yasak, Y. (2002). Jandarma Okullar Komutanlığı Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

4

3

3

3

 

 

 

3

1

3

 

 

ÖÇ2

2

2

3

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

2

2

3

 

 

3

3

 

2

1

 

 

 

ÖÇ4

4

3

3

2

3

2

 

3

3

 

4

2

3

ÖÇ5

3

3

4

 

 

 

 

3

2

 

5

3

4

ÖÇ6

4

4

5

 

 

 

 

4

 

 

5

3

4

 

*Katkı düzeyi: 1 Çok düşük      2 Düşük       3 Orta           4 Yüksek          5 Çok yüksek