PSI317


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Traffic Psychology PSI317 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Orhan AYDIN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı Trafik ve Ulaşım Psikolojisi (TUP) ile ilgili temel kavramlar ve görgül bulguları öğrenebilmektir.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere yol güvenliği ile ilgili temel bilgiler, TUP ile ilgili temel araştırma yöntemleri ve psikolojik faktörlerle ilişkili yol güvenliğini arttırma yolları tanıtılmaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ebeveynlik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- TUP ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme 2- TUP ile ilgili araştırma yöntemlerini ve etik ilkeleri açıklayabilme 3- Yol kullanıcıları ve davranışlarını tanıyabilme 4- Yol güvenliğine yönelik önleme ve müdahale programlarını tanıyabilme 5- TUP ile ilgili literatür taraması yapabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Ders içeriğinin İncelenmesi
2. Hafta Sürücülükte İnsan Faktörü 1: Sürücü Davranışları
3. Hafta Sürücülükte İnsan Faktörü 2: Sürücü Becerileri
4. Hafta Sürücülükte Sosyal Faktörler ve Kişilik Özellikleri
5. Hafta TUP Araştırma Yöntemleri 1: Öz bildirim, Vaka Çalışmaları ve Gözlemler
6. Hafta TUP Araştırma Yöntemleri 2: Sürüş Simülatörleri, Donatılmış Araç, Göz İzleme ve Veri Setleri
7. Hafta Hassas Yol Kullanıcıları: Yayalar, Yaşlı Sürücüler, Motosikletliler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Özel Faktörler 1: Sürücülükte Dikkat Dağınıklığı
10. Hafta Özel Faktörler 2: Hız Yapma
11. Hafta Kaza Nedenleri
12. Hafta Trafik Kültürü
13. Hafta Sürücü Eğitimi
14. Hafta Kapanış Haftası – Trafik ve Ulaşım Psikolojisinin Geleceği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 35
Kısa Sınavlar (%) 20
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 45
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Ders Sorumlusu Tarafından Hazırlanan Powerpoint Sunuları Önerilen Ek Kaynaklar: - Reason, J., Manstead, A., Stradling, S., Baxter, J., & Campbell, K. (1990). Errors and violations on the roads: A real distinction? Ergonomics, 33, 1315−1332. doi:10.1080/00140139008925335 - Özkan, T., & Lajunen, T. (2005). A new addition to DBQ: Positive Driver Behaviours Scale. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 8, 355–368. doi: 10.1016/j.trf.2005.04.018 - Lajunen, T., & Summala, H. (1995). Driving experience, personality, and skill and safety-motive dimensions in drivers’ self-assessments. Personality & Individual Differences, 19(3), 307–318. - Hennessy, D. (2011). Social, personality, and affective constructs in driving. In B. E. Porter (Ed.), Handbook of Traffic Psychology (pp.149-163). San Diego, CA: Elsevier. - Lajunen, T., & Özkan, T. (2011). Self-report instruments and methods. In B. E. Porter (Ed.), Handbook of Traffic Psychology (pp.43-59). San Diego, CA: Elsevier. - Carsten, O., & Jamson, A. H. (2011). Driving simulators as research tools in traffic psychology. In B. E. Porter (Ed.), Handbook of Traffic Psychology (pp.87-96). San Diego, CA: Elsevier. - Granié, M., Pannetier, M., & Guého, L. (2013). Developing a self-reporting method to measure pedestrian behaviors at all ages. Accident Analysis and Prevention, 50, 830–839. doi:10.1016/j.aap.2012.07.009 - Regan, M. A., & Hallett, C. (2011). Driver Distraction. In B. E. Porter (Ed.), Handbook of Traffic Psychology (pp.275-286). San Diego, CA: Elsevier. - Berry, T. D., Johnson, K. L., & Porter, B. E. (2011). Speed(ing). In B. E. Porter (Ed.), Handbook of Traffic Psychology (pp.249-265). San Diego, CA: Elsevier. - Elvik, R. (2010). Why some road safety problems are more difficult to solve than others. Accident Analysis and Prevention, 42, 1089-1096. doi:10.1016/j.aap.2009.12.020 - Özkan, T., & Lajunen, T. (2011). Person and environment: Traffic culture. In B. E. Porter (Ed.), Handbook of Traffic Psychology (pp.179-192). San Diego, CA: Elsevier. - Hakkert, A. S., & Gitelman, V. (2014). Thinking about the history of road safety research: Past achievements and future challenges. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 25, 137-149. doi:10.1016/j.trf.2014.02.005
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY 2

PY 3

PY 4

PY5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

ÖÇ1

5

5

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ 2

1

1

1

1

1

4

3

3

1

1

1

4

1

ÖÇ 3

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

3

4

4

ÖÇ 4

4

1

1

1

1

1

1

4

1

1

5

4

4

ÖÇ 5

1

1

1

1

1

1

3

4

5

4

1

1

1

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek