PSİ217


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Öğrenme Psikolojisi PSİ217 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Orhan Aydın
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenme psikolojisine giriş niteliğindeki bu dersin amacı öğrencilerin öğrenme psikolojisinin temel kavram, kuram ve yaklaşımları ile uygulama alanları hakkında bilgi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu derste doğuştan gelen davranış kalıpları, öğrenmenin işlevi ve tanımı ,öğrenme psikolojisinin tarihsel gelişimi, deneysel yaklaşım,klasik koşullama, edimsel koşullama, gözlem yoluyla öğrenme, öğrenme psikolojisinin uygulama alanları gibi konular işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin öğrenme psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Öğrenme Psikolojisinin temel kavram, kuram ve yaklaşımlarını tanımlayabilme 2- Öğrenme psikolojisinin araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini açıklayabilme 3- Öğrenme kuram ve yaklaşımlarının katkılarını, farklılıklarını ve sınırlılıklarını değerlendirebilme 4- Değişik kuramların öngördüğü öğrenme ilkelerini günlük davranışların açıklanmasına uygulayabilme 5- Öğrenme psikolojisinin uygulama alanlarını tanımlayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Bilim ve deneysel yaklaşım, doğuştan gelen davranış kalıpları, öğrenmenin işlev ve tanımı
2. Hafta Öğrenme psikolojisinin tarihsel gelişimi
3. Hafta Klasik Koşullama: Pavlov ve Temel kavramlar
4. Hafta Klasik koşullama: Klasik koşullama işlem yolları ve klasik koşullanmayı belirleyen etmenler,
5. Hafta Klasik koşullama: Alışma, duyarlılaşma, genelleme, sönme, kendiliğinden geri gelme
6. Hafta Klasik koşullama: Kuramsal yaklaşımlar
7. Hafta Edimsel Koşullama: Tarihsel gelişim, Thorndike ve etki yasası, Skinner
8. Hafta Edimsel Koşullama: Edimsel davranış, pekiştirme, birincil ve ikincil pekiştireçler, ceza
9. Hafta Edimsel koşullama:Davranış şekillendirme, ayırt etme, genelleme ve sönme
10. Hafta Edimsel Koşullama:Pekiştirme tarifeleri
11. Hafta Bilişsel Öğrenme: Tolman ve gizil öğrenme
12. Hafta Gözlem Yoluyla Öğrenme: Bandura ve sosyal-bilişsel kuram
13. Hafta Gözlem Yoluyla Öğrenme: Miller ve Dollard
14. Hafta Öğrenme psikolojisinin uygulama alanları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Alıcı, T. (2010). Öğrenmenin bilimsel temelleri. Ankara:Palme Yayıncılık Terry, W. S. (2012) Öğrenme ve Bellek (Çev. Ed. Banu Cangöz). Ankara: Anı Yayıncılık
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

3

4

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

3

3

3

1

3

1

1

1

ÖÇ3

4

4

1

1

4

1

1

3

1

1

1

1

1

ÖÇ4

1

1

4

1

3

1

1

1

1

1

3

3

3

ÖÇ5

1

1

4

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek